Arkitekturella dokument

På denna sida återfinns länkar till referensarkitekturer, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar för SAD, Informationsspecifikation , Tjänstekontraktsbeskrivning och Arkitekturella beslut.

Om ni vill länka till dokumenten, använd mönstret http://rivta.se/documents/ARK_XXXX, där ARK-numret framgår i tabellen nedan. Ni kan också kopiera länken direkt från "Länk-kolumnen". Genom att länka via ARK-numret kan vi säkra att länkarna blir beständiga även när dokumenten revideras och får nya namn.
RIV Tekniska Anvisningar Säkerhet

ARK_0041 Tillämpningsanvisning PDL-loggning Regelverk
ARK_0044 Anvisning för Säkerhet i Drift Regelverk
ARK_0045 Anvisning Autentisering Regelverk
ARK_0036 RIV Tekniska Anvisningar - Kryptering Regelverk
ARK_0038 RIV Tekniska Anvisningar - Binära bilagor Regelverk

RIV Tekniska Anvisningar Utveckling

ARK_0036 RIV Tekniska Anvisningar - Kryptering Regelverk
ARK_0038 RIV Tekniska Anvisningar - Binära bilagor RegelverkPresentationer

ARK_0032 Presentationer från utbildningar


VI-boken

ARK_0055 VI-boken Regelverk
ARK_0068 Checklista självgranskning VI