organisation - strategicresourcemanagement:organizational:organization

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella organisations-, enhets- och funktionsuppgifter.

Användningsområden utgörs främst av
• Publika vårdsökningar efter kontaktinformation till enheter verksamma inom vård och omsorg
• Hämtning av information om vårdgivare och vårdenheter kopplade till Patientdatalagen, PDL

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0_RC1 trunk
GetHealthCareUnit
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
2.0
GetHealthCareUnitIncludingManager
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
2.0
GetHealthCareUnitList
Details – e.g. name and HSA identity – for healthcare units belonging to a specified healthcare provider.
2.0
GetHealthCareUnitMembers
Details – e.g. name and HSA identity – for units belonging to a specified healthcare unit.
2.0
GetUnit
Details – e.g. name, geo-information and contact details – for a specified unit.
2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-02-15