Arkitekturella dokument

På denna sida återfinns länkar till T-böckerna, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar för SAD,Informationsspecifikation , Tjänstekontraktsbeskrivning och Arkitekturella beslut.

Om ni vill länka till dokumenten, använd mönstret http://rivta.se/documents/ARK_XXXX, där ARK-numret framgår i tabellen nedan. Ni kan också kopiera länken direkt från "Länk-kolumnen".

Genom att länka via ARK-numret kan vi säkra att länkarna blir beständiga även när dokumenten revideras och får nya namn.


Presentationer

ARK_0032 Presentationer från utbildningar

VI-boken

ARK_0055 VI-boken