Aktuellt


Här hittar du information om bland annat nyheter, pågående arbeten och beslutsärenden.

Beslutslogg

Här hittar du besluten som fattas på avdelningen Arkitektur och regelverk.

Distribution SKLTP – SKLTP-version baserad på Mule ESB

SKLTP Dokumentation - Teknikagnostisk dokumentation

Pågående arbete

Här får du en översikt över arbetet som pågår inom avdelningen Arkitektur och regelverk.

Utvärdering av internationella standarder

RIVTA on FHIR


Nyheter