API för sob-tjänsten - sob:apps:resident

Beskrivning

Tjänstedomänen gör invånarens pågående behandlingsplaner tillgängliga i Stöd- och benhandlingsplattformen. Tjänstedomänens syfte är att erbjuda möjlighet för tredjeparts-applikationsutvecklare att bygga alternativa användargränssnitt mot Stöd- och behandlingsplattformen, till exempel mot mobila enheter.

Tjänstekontrakten inom domänen stödjer endast invånarens ingång, d.v.s att invånare kan komma åt sina egna pågående behandlingsplaner. Invånare kan tack vare tjänstekontrakten få en överblick över behandlingsplanen, svara på formulärfrågor samt möjlighet att kommunicera via en meddelandefunktion med ansvarig behandlare.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 1.0_RC3 trunk
CreateConversation
Skapar en ny konversation inom en stöd och behandlingsplan
1.0 1.0
CreateLinkedForm
Skapa nytt länkat formulär
1.0 1.0
CreateMessage
Skapar ett nytt meddelande en ny konversation inom en stöd och behandlingsplan
1.0 1.0
GetConversations
Hämta konversationer skapade inom en stöd och behandlingsplan
1.0 1.0
GetNotifications
Hämta notifieringar gällande en behandlingsplan
1.0 1.0
GetOperationalInformation
Hämta driftsinformation gällande en stöd och behandlingsplattform
1.0 1.0
GetPendingConsents
Hämta samtycken
1.0 1.0
GetProcess
Hämta en stöd- och behandlingsplan för invånare
1.0 1.0
GetProcesses
Hämta stöd- och behandlingsplaner för invånare
1.0 1.0
GetStep
Hämta ett steg i en stöd och behandlingsplan
1.0 1.0
IgnoreForm
Invånare ignorerar ett formulär som ingår i en behandlingsplan
1.0 1.0
SetConsent
Ge samtycke
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0 1.0_RC3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 1.0_RC3 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Step­ Get­Processes­ Get­Pending­Consents­ Get­Notifications­ Get­Operational­Information­ Set­Consent­ Get­Process­ Create­Linked­Form­ Ignore­Form­ Get­Conversations­ Create­Message­ Create­Conversation­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling
SE2321000016-942W
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Step­ Get­Processes­ Get­Pending­Consents­ Get­Notifications­ Get­Operational­Information­ Set­Consent­ Get­Process­ Create­Linked­Form­ Ignore­Form­ Get­Conversations­ Create­Message­ Create­Conversation­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x
Västra Götalandsregionen -- Remente -- Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SE2321000131-S000000017387
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Senast uppdaterad 2018-01-16