kvalitetsregister, nkrr - followup:qualityregistry:nkrr

Beskrivning

Tjänstedomänen kvalitetsregister, nkrr består idag av ett tjänstekontrakt som hanterar underlag från vårddokumentation för överföring till kvalitetsregister. Primär användargrupp är de Nationella Kvalitetsregistren, men även andra konsumenter har användning av tjänstekontraktet inom domänen.
Tjänstekontraktet avser att förenkla för kvalitetsregistren genom att via anrop hämta beslutsunderlag från vårddokumentationen och ställa samman detta till underlag för registrering.

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.1.1 trunk
GetFormData
Hämtning av förifyllnadsunderlag till kvalitetsregister
1.1 1.1

Specifikationer

Domänversion
1.1.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.1.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Form­Data­
Mawell -- NKRR
SE165565594230-B1J
1.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Form­Data­
Carmona -- Compos -- NKRR
SE5565594230-BFH
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x
Landstinget i Uppsala län -- UCR
SE162321000024-117R
1.x
Region Uppsala -- Rikssvikt -- UCR
SE162321000024-116L
1.x
VE: Västra Götalandsregionen -- INCA PSYKIATRI PROD
SE2321000131-S000000017315
1.x
Västra Götalandsregionen -- BIZTALK INCA Prod
SE2321000131-S000000017500
1.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- INCA
SE2321000131-S000000016089
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16