RIV Anvisningar


RIV(regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg) fungerar som en samlingssida för all information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen. Via denna sida kommer du åt regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.


Inera har tagit fram ett regelverk för interoperabilitet som har använts inom svensk e-hälsa sedan 2009. Regelverket omfattar styrande principer och detaljerade anvisningar för hur system och tekniska lösningar ska utformas för att skapa förutsättningar för samverkan mellan landsting, regioner och kommuner. Det omfattar även mallar för hur system som utvecklas enligt den tekniska referensarkitekturen ska dokumenteras och granskas.

Regelverket bygger på ett antal standarder, specifikationer och rekommendationer från erkända standardiseringsorgan som exempelvis IETF (Internet Engineering Task Force), W3C (World Wide Web Consortium) och OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). För att försäkra sig om att olika standarder fungerar tillsammans förlitar sig regelverket på de profiler som getts ut av WS-I (Web Services Interoperability Organization).

Samma uppsättning standarder och regelverk för teknisk interoperabilitet finns i myndigheternas specifikationer som kallas Spridnings- och Hämtningssystem (SHS 2.0). Det betyder att kommuner, landsting och myndigheter kan kommunicera tekniskt med varandra om systemen hos båda parter följer dessa regelverk.

Ärenden - Kontakta Ineras kundservice för att skicka ärenden.