Ärenden till Inera IT och Arkitektur

Nedanstående ärendetyper skickas in till Inera enligt nedan instruktion. För övriga frågor och ärenden går det bra att mejla kundservice@inera.se alternativt att använda kontaktformuläret på Ineras hemsida www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/

Beslut om domännamn

Om det är aktuellt att skapa en ny tjänstedomän, ta först kontakt med Ineras kundservice. Skicka in ett ärende till kundservice@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Beslut om domännamn" och beskriv vilken typ av information som ska hanteras samt inom vilken verksamhetsprocess. Inera kommer då att besluta ifall en ny tjänstedomän ska skapas, samt tilldela svenska och engelska domännamn.

Ta bort release av tjänstedomän

När en release är inaktuell ansvarar Tjänstedomänansvarig/Tjänsteansvarig för att begära borttagning av den. Skicka in ett ärende till kundservice@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Ta bort release av tjänstedomän".

Begäran om kvalitetssäkring av informationsspecifikation

Skicka begäran till informationsarkiktektur@inera.se. Skriv "Begäran om kvalitetssäkring Informationsspecifikation" i ämnesraden. Bifoga Informationsspecifikationen.

Begäran om kvalitetssäkring av tjänstedomän

Skicka begäran till informationsarkiktektur@inera.se. Skriv "Begäran om kvalitetssäkring Tjänstedomän" i ämnesraden. Ange namn på tjänstedomän samt vilken RC-version som begäran avser. Bifoga länk till release notes.

Begäran om SAD kvalitetssäkring

Skicka en begäran till kundservice@inera.se. Skriv i ärendet att det avser "Begäran om SAD kvalitetssäkring".

Begäran av publicering av informationsspecifikation

Skicka begäran till informationsarkiktektur@inera.se. Skriv "Begäran om publicering Informationsspecifikation" i ämnesraden. Bifoga Informationsspecifikationen.

Begäran av publicering av en tjänstedomän i en viss version

Skicka begäran till informationsarkiktektur@inera.se. Skriv "Begäran om paketering och publicering Tjänstedomän" i ämnesraden. Ange namn på tjänstedomän samt vilken version som begäran avser. Bifoga länk till release notes.

Begäran om nytt eller förändring av kodverk/urval

När det uppstår ett behov av att skapa ett nytt eller uppdatera ett kodverk/urval ska det skickas en beställning till kodverksförvaltningen. Det är viktigt att detta görs i ett tidigt skede så det blir klart innan granskningen av informationsspecifikationen. Ärende kan skickas in på två olika sätt:
1. Skicka önskemål om nytt eller uppdatering kodverk/urval till support@inera.se. Ange kodverksförvaltningen i ämnesraden. Beskriv ärendet samt kontaktuppgifter. När ärendet skickas in via e-post går det att bifoga filer.
2. Det går även att gå via webbformuläret på kundservice hemsida (https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/formular-for-felanmalan-och-support/). Det finns två val under rubriken ”Vad gäller ditt ärende”, felanmälan och användarstöd. Gäller det nytt eller uppdatering av kodverk använd valet användarstöd. Välj ”Kodverksförvaltningen” i valen för rubriken ”Vilken av Ineras tjänst gäller ärendet”.

Ansök om behörighet i Bitbucket

Ansökan om behörighet sker genom att kontakta stodsystem@inera.se. Meddela din e-postadress samt vilken tjänstedomän du ska arbeta med. Om du inte har ett Bitbucket-konto associerat med din e-postadress sedan tidigare kommer du att få ett automatiskt välkomstmail från Bitbucket med instruktioner om hur du skapar ett konto och får tillgång till din behörighet.