tolkförmedling - supportprocess:personalresources:interpretation

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
trunk
AnswerInquiry
Interaction to answer an inquiry sent to the association.
1.0
CreateBooking
Interaction to create an interpreter booking
1.0
GetUnitInformation
Interaction to retrieve information about a unit such as name and address in order to know the location of said unit.
1.0
ListBookings
Interaction to retrieve a list of interpreter bookings belonging to the association.
1.0
ListInquiries
Interaction to retrieve a list of inquiries that the association can accept or deny.
1.0
ListLanguages
Interaction to list available languages that are known to have active interpreters according to Kammarkollegiet.
1.0
UpdateBooking
Interaction to update a interpretation booking that belongs to the association.
1.0

Specifikationer

Domänversion
trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16