personuppgiftshantering - strategicresourcemanagement:persons:person

Beskrivning

Syftet med denna domän är primärt att göra personuppgifter tillgängliga som är registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister. Folkbokföringsuppgifterna omfattar bland annat namn, adress, fastighetsuppgifter m.m. Domänen har även stöd för att kunna utfärda och hantera reservidentiteter (reservnummer), samt stöd för personens egna tilläggsuppgifter, såsom kontaktuppgifter och kontaktpersoner.

Konsumenter av domänens information är de flesta vård- och omsorgssystem som hanterar patienter/invånare. Konsumenter kan också vara system som hanterar medarbetare, identitetshanteringssystem och liknande.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.1 3.1.1 trunk
GetFilesForOrderId
Tjänst för få en adress (URL) utifrån ett givet OrderId, där man kan hämta begärda data.
3.0 3.0 3.0
GetPersonContactInformation
Tjänst för att hämta information om kontaktinformation till personen.
3.0 3.1 3.0
GetPersonContactInformationUnrestricted
Tjänst för att hämta information om kontaktinformation till personen.
3.1 3.1
GetPersonsForProfile
Tjänst för att hämta uppgifter för 1.
3.1 3.1 3.0
GetPersonsForProfileUnresricted
Tjänst för att hämta uppgifter för 1.
3.1 3.1
LinkPersonIdentity
Tjänst för att koppla en persons identitet till dess huvudidentitet.
3.0 3.0 3.0
SearchPersonsForProfile
Tjänst för att söka uppgifter för 0.
3.1 3.1 3.0
SearchPersonsForProfileByOrder
Tjänst för att asynkront söka uppgifter för 0.
3.0 3.0 3.0
SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted
Tjänst för att asynkront söka uppgifter för 0.
3.0 3.0
SearchPersonsForProfileUnrestricted
Tjänst för att söka uppgifter för 0.
3.1 3.1
UnlinkPersonIdentity
Tjänst för att koppla isär en tidigare koppling mellan 2 identiteter.
3.0 3.0 3.0
UpdatePerson
Tjänst för att ta ut en ny reservidentitet (NRID), uppdatera en befintlig reservidentitet, eller lägga till en lokal reservidentitet (LRID).
3.1 3.1 3.0
UpdatePersonContactInformation
Tjänst för att skapa/uppdatera information om kontaktinformation.
3.1 3.1 3.0
UpdatePersonContactInformationUnrestricted
Tjänst för att skapa/uppdatera information om kontaktinformation.
3.1 3.1

Specifikationer

Domänversion
3.1 3.1.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.1 3.1.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Search­Persons­For­Profile­By­Order­Unrestricted­ Update­Person­Contact­Information­ Get­Persons­For­Profile­Unrestricted­ Unlink­Person­Identity­ Get­Person­Contact­Information­ Update­Person­ Get­Files­For­Order­Id­ Update­Person­Contact­Information­Unrestricted­ Search­Persons­For­Profile­By­Order­ Link­Person­Identity­ Search­Persons­For­Profile­Unrestricted­ Get­Persons­For­Profile­ Search­Persons­For­Profile­ Get­Person­Contact­Information­Unrestricted­
Inera AB -- Personuppgiftstjänsten
SE5565594230-BJP
3.x 3.x 3.x 3.x

Tjänstekonsumenter

Search­Persons­For­Profile­By­Order­Unrestricted­ Update­Person­Contact­Information­ Get­Persons­For­Profile­Unrestricted­ Unlink­Person­Identity­ Get­Person­Contact­Information­ Update­Person­ Get­Files­For­Order­Id­ Update­Person­Contact­Information­Unrestricted­ Search­Persons­For­Profile­By­Order­ Link­Person­Identity­ Search­Persons­For­Profile­Unrestricted­ Get­Persons­For­Profile­ Search­Persons­For­Profile­ Get­Person­Contact­Information­Unrestricted­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
3.x
Inera AB -- Biverkningsrapportering
SE5565594230-BGT
3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Privatläkarportalen
SE5565594230-BCK
3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
3.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
3.x
Inera AB -- Journalen -- Admin Prod
SE5565594230-BHK
3.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
3.x
Inera AB -- Säkerhetstjänst -- Spärr och Logg administration
SE5565594230-B2Q
3.x 3.x 3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Lokal Säkerhetstjänst
SE2321000214-B2C
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- eFrikort -- CGI
SE2321000214-B28
3.x
Region Kalmar län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000073-0096
3.x
Region Skåne -- KFSKFolkBok
SE8376009109-B01
3.x
Region Skåne -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000255-F15168
3.x
Region Sörmland -- eFrikort -- via CGI eFrikort
SE162321000032-52G2
3.x
Region Västernorrland -- Säkerhetstjänst
SE162321000206-B4C
3.x
Region Östergötland -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE2321000040-AA095
3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x

Senast uppdaterad 2019-07-16