personuppgiftshantering - strategicresourcemanagement:persons:person

Beskrivning

Syftet med denna domän är primärt att göra personuppgifter tillgängliga som är registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister. Folkbokföringsuppgifterna omfattar bland annat namn, adress, fastighetsuppgifter m.m. Domänen har även stöd för att kunna utfärda och hantera reservidentiteter (reservnummer), samt stöd för personens egna tilläggsuppgifter, såsom kontaktuppgifter och kontaktpersoner.

Konsumenter av domänens information är de flesta vård- och omsorgssystem som hanterar patienter/invånare. Konsumenter kan också vara system som hanterar medarbetare, identitetshanteringssystem och liknande.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.0 trunk
GetFilesForOrderId
Tjänst för få en adress (URL) utifrån ett givet OrderId, där man kan hämta begärda data.
3.0 3.0
GetPersonContactInformation
Tjänst för att hämta information om kontaktinformation till personen.
3.0 3.0
GetPersonsForProfile
Tjänst för att hämta uppgifter för 1.
3.0 3.0
LinkPersonIdentity
Tjänst för att koppla en persons identitet till dess huvudidentitet.
3.0 3.0
SearchPersonsForProfile
Tjänst för att söka uppgifter för 0.
3.0 3.0
SearchPersonsForProfileByOrder
Tjänst för att asynkront söka uppgifter för 0.
3.0 3.0
UnlinkPersonIdentity
Tjänst för att koppla isär en tidigare koppling mellan 2 identiteter.
3.0 3.0
UpdatePerson
Tjänst för att ta ut en ny reservidentitet (NRID), uppdatera en befintlig reservidentitet, eller lägga till en lokal reservidentitet (LRID).
3.0 3.0
UpdatePersonContactInformation
Tjänst för att skapa/uppdatera information om kontaktinformation.
3.0 3.0

Specifikationer

Domänversion
3.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Update­Person­ Get­Files­For­Order­Id­ Search­Persons­For­Profile­By­Order­ Link­Person­Identity­ Update­Person­Contact­Information­ Unlink­Person­Identity­ Get­Person­Contact­Information­ Search­Persons­For­Profile­ Get­Persons­For­Profile­
Inera AB -- Säkerhetstjänst
SE5565594230-B9D
3.x

Tjänstekonsumenter

Update­Person­ Get­Files­For­Order­Id­ Search­Persons­For­Profile­By­Order­ Link­Person­Identity­ Update­Person­Contact­Information­ Unlink­Person­Identity­ Get­Person­Contact­Information­ Search­Persons­For­Profile­ Get­Persons­For­Profile­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
3.x
Region Skåne -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000255-F15168
3.x

Senast uppdaterad 2018-01-16