ordination - se.apotekensservice:or

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
4.0_RC3 5.0 6.0 trunk
AvregistreraDosunderlag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
AvregistreraEpsosSamtycke
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0
BackaKrediteraUttag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
ForlangOrdinationVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 5.0 6.0 6.0
GodkannDosunderlag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
GodkannUttag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
HamtaAktuellaOrdinationer
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 4.0 4.0
HamtaAktuellaOrdinationerFoddatum
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
HamtaEjGodkandaDosunderlag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
HamtaEpsosSamtycke
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0
HamtaGallandeOrdinationsversion
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
HamtaIckeAktuellaOrdinationer
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 5.0 5.0
HamtaIckeAktuellaOrdinationerFoddatum
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
HamtaOrdinationFoddatum
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
HamtaOrdinationerPrivatperson
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0 5.0 6.0 6.0
HamtaOrdinationshistorik
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 4.0 4.0
HamtaProduktionsunderlag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
KontrolleraUttag
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
KorrigeraOrdinationApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
KorrigeraOrdinationVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 5.0 6.0 6.0
MakuleraOrdinationApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
MakuleraOrdinationVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0 4.0
NotifieringsTest
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
RegistreraEpsosSamtycke
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0
SattUtOrdinationApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
SattUtOrdinationVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0 4.0
SkapaDosunderlagApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
SkapaDosunderlagVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.1 1.2 1.1
SkapaOrdinationApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
SkapaOrdinationVard
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 5.0 6.0 6.0
SkrivUtDosRecept
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
SkrivUtMinaSparadeRecept
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.1 1.0
UppdateraDostillhorighet
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
UppdateraDosunderlagAvliden
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0

Specifikationer

Domänversion
4.0_RC3 5.0 6.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Skriv­Ut­Dos­Recept­ Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Skapa­Dosunderlag­Vard­ Satt­Ut­Ordination­Vard­ Makulera­Ordination­Vard­ Avregistrera­Dosunderlag­ Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­ Korrigera­Ordination­Vard­ Forlang­Ordination­Vard­ Hamta­Ordinationshistorik­ Hamta­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Hamta­Ordinationer­Privatperson­ Hamta­Gallande­Ordinationsversion­ Skriv­Ut­Mina­Sparade­Recept­ Hamta­Aktuella­Ordinationer­ Skapa­Ordination­Vard­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- eHälsomyndigheten
APO
1.x 4.x, 5.x 1.x 1.x, 4.x

Tjänstekonsumenter

Skriv­Ut­Dos­Recept­ Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Skapa­Dosunderlag­Vard­ Satt­Ut­Ordination­Vard­ Makulera­Ordination­Vard­ Avregistrera­Dosunderlag­ Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­ Korrigera­Ordination­Vard­ Forlang­Ordination­Vard­ Hamta­Ordinationshistorik­ Hamta­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Hamta­Ordinationer­Privatperson­ Hamta­Gallande­Ordinationsversion­ Skriv­Ut­Mina­Sparade­Recept­ Hamta­Aktuella­Ordinationer­ Skapa­Ordination­Vard­
Alfa Kommun & Landsting AB -- SQRT -- A
SE5567766992-BR7
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 4.x 1.x 1.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000081-0013
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Halland -- VAS -- Pascal
SE162321000115-F10040
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Jämtland Härjedalen -- VAS -- Pascal
SE162321000214-R000009
1.x
Region Norrbotten -- VAS -- Pascal
SE162321000230-000E
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Sörmland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000032-4LGJ
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Västerbotten -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000222-0B09
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Västernorrland -- NCS Cross
SE162321000206-B54
4.x, 5.x 1.x, 4.x
Region Västernorrland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000206-0012
4.x 1.x
Region Örebro län -- NCS Cross
SE162321000164-0119
4.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
5.x 4.x

Senast uppdaterad 2019-07-16