läkemedelsförteckning - se.apotekensservice:lf

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0 4.0 5.0 trunk
AterkallaSamtyckeVardsystem
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
AterkallaSamtyckeWebb
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
KontrolleraForskrivarbehorighet
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
KontrolleraSamtycke
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
KontrolleraSamtyckeVardsystem
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
LFUtskrift
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
LasLFForskrivare
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0 4.0
LasLFPrivatperson
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0 4.0
LasLFPrivatpersonPDF
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
LasLFVardsystem
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0 4.0
RapporteraBorttagLF
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
RapporteraExpeditionLF
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
RegistreraSamtyckeVardsystem
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
RegistreraSamtyckeWebb
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0 1.0
SkrivUtLakemedelsforteckning
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0 4.0 5.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Aterkalla­Samtycke­Webb­ Las­L­F­Forskrivare­ Las­L­F­Privatperson­ Kontrollera­Samtycke­Vardsystem­ L­F­Utskrift­ Aterkalla­Samtycke­Vardsystem­ Las­L­F­Vardsystem­ Kontrollera­Samtycke­ Registrera­Samtycke­Webb­ Registrera­Samtycke­Vardsystem­ Kontrollera­Forskrivarbehorighet­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- eHälsomyndigheten
APO
1.x 4.x 4.x 1.x 1.x 1.x 4.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Aterkalla­Samtycke­Webb­ Las­L­F­Forskrivare­ Las­L­F­Privatperson­ Kontrollera­Samtycke­Vardsystem­ L­F­Utskrift­ Aterkalla­Samtycke­Vardsystem­ Las­L­F­Vardsystem­ Kontrollera­Samtycke­ Registrera­Samtycke­Webb­ Registrera­Samtycke­Vardsystem­ Kontrollera­Forskrivarbehorighet­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x 4.x 4.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
1.x 1.x 4.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Östergötland -- Panorama
SE2321000040-AA069
4.x

Senast uppdaterad 2019-07-16