expeditionsställe - se.apotekensservice:expo

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_beta_r588 2.0_RC1 trunk
HamtaApoteksInfo
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0
HamtaApoteksinfoEget
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 5.0 5.0
KontaktuppgifterHamta
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0
KontaktuppgifterUppdatera
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 5.0 5.0
SkapaApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 6.0 6.0
SkapaDosmottagare
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0
SokDosmottagare
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0
TaBortDosmottagare
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 1.0 1.0
UppdateraDosmottagare
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 4.0 4.0
UppdateraExpoMedApotek
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0 6.0 6.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_beta_r588 2.0_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16