se.apotekensservice:axs

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
4.0_RC1 5.0 6.0 trunk
HamtaExpeditionsId
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
HamtaFolkInfo
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
1.0
HamtaKundInfo
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0 5.0 6.0 6.0
HamtaPatientInfo
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0 4.0 5.0 5.0
UppdateraSamtycke
Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV.
4.0 4.0 4.0 4.0

Specifikationer

Domänversion
4.0_RC1 5.0 6.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Inga granskningar har gjorts av denna tjänstedomän.

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Hamta­Kund­Info­ Hamta­Folk­Info­ Uppdatera­Samtycke­ Hamta­Patient­Info­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- eHälsomyndigheten
APO
5.x, 6.x 4.x 4.x, 5.x

Tjänstekonsumenter

Hamta­Kund­Info­ Hamta­Folk­Info­ Uppdatera­Samtycke­ Hamta­Patient­Info­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
5.x, 6.x 4.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
5.x, 6.x 4.x 4.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000081-0013
4.x, 5.x
Region Halland -- VAS -- Pascal
SE162321000115-F10040
4.x, 5.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic -- Terminologi
SE2321000214-B10
4.x, 5.x
Region Jämtland Härjedalen -- VAS -- Pascal
SE162321000214-R000009
4.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
5.x
Region Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0027
4.x, 5.x
Region Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
4.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B0W
4.x, 5.x
Region Norrbotten -- VAS -- Pascal
SE162321000230-000E
4.x, 5.x
Region Sörmland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000032-4LGJ
4.x, 5.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-11BC
5.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
4.x, 5.x
Region Västerbotten -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000222-0B09
4.x, 5.x
Region Västernorrland -- NCS Cross
SE162321000206-B54
4.x, 5.x
Region Västernorrland -- NCS Cross -- Pascal
SE162321000206-0012
4.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
4.x, 5.x
Region Örebro län -- NCS Cross
SE162321000164-0119
4.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
5.x
Region Östergötland -- Cosmic
SE2321000040-AA108
4.x, 5.x
Region Östergötland -- Panorama
SE2321000040-AA069
4.x, 5.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
4.x, 5.x

Senast uppdaterad 2019-07-16