försäkringsmedicinskt beslutsstöd - processmanagement:decisionsupport:insurancemedicinedecisionsupport

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att effektivisera processen kring sjukskrivningsbedömningar. Detta åstadkoms genom att domänen gör grundläggande information för sjukskrivningsbedömningar tillgänglig på ett strukturerat sätt, så att dessa kan integreras i informationssystem.

Tjänstekontrakten inom domänen hanterar informationsflöden som kan; ge vägledning om vilka informationsmängder som är av vikt vid en sjukskrivningsbedömning, ge beslutsunderlag för sjukskrivningsbedömning baserat på de värden som anges, samt att ge övrig information om en diagnos som inte är kopplad till sjukskrivningsbedömningen - men som kan vara till stöd i sjukskrivningsprocessen.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 trunk
GetDiagnosInformation
Hämta diagnosinformation från Socialstyrelsen
1.0 1.0
GetFmb
Hämta beslutsunderlag från FMB (Försäkringsmedicinskt beslutsstöd)
1.0 1.0
GetVersions
Hämta versionsinformation om fmb och diagnosinformation
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Fmb­ Get­Diagnos­Information­ Get­Versions­
Socialstyrelsen -- FMB
SE5567766992-CJ8
1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Fmb­ Get­Diagnos­Information­ Get­Versions­
Region Blekinge -- EyeDoc
HSASERVICES-10BC
1.x 1.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x 1.x 1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Intygstjänster -- Intygstjänsten
SE162321000255-F14104
1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x 1.x
Region Sörmland -- EyeDoc
SE162321000032-4RZG
1.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x 1.x 1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16