personuppgiftshantering - population:residentmaster

Beskrivning

Denna tjänstedomän tillgängliggör personuppgifter för invånare bosatta i Sverige.

Domänen kommer att avvecklas och ersättas av masterdata:citizen:citizen.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0 1.2 trunk
LookupResidentForFullProfile
Tjänst för att begära all känd information om en person.
1.0 1.2 1.2
UpdateResident
Service for updating a resident within the resident master
1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0 1.2 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.0 1.2 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Update­Resident­ Lookup­Resident­For­Full­Profile­
Inera AB -- Personuppgiftstjänsten
SE5565594230-BJP
1.x
Inera AB -- TGP -- TGPX
HSASERVICES-105L
1.x

Tjänstekonsumenter

Update­Resident­ Lookup­Resident­For­Full­Profile­
Region Norrbotten -- Spärrtjänst -- Avser uppgradering av Ineras spärrtjänst
SE162321000230-B0J
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling
SE2321000016-942W
1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Privatläkarportalen
SE5565594230-BCK
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
1.x
Inera AB -- NPÖ -- NPÖ2 ny
SE165565594230-0014
1.x
Inera AB -- Personuppgiftstjänsten -- samtyckesdialog - ANNULLERAD!
HSASERVICES-10GT
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B8C
1.x
Inera AB -- Säkerhetstjänst -- Spärr och Logg administration
SE5565594230-B2Q
1.x
Inera AB -- eOrdination -- Internet
SE5565594230-BCV
1.x
Inera AB -- eOrdination -- Sjunet
HSASERVICES-10H3
1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE2321000214-B05
1.x
Region Jönköpings län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE2321000057-0063
1.x
Region Kalmar län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000073-0040
1.x
Region Skåne -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000255-F15168
1.x
Region Stockholm -- Patientens egen provhantering
SE2321000016-9N6J
1.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x
Region Stockholm -- Vårdgivaringången -- NPÖ2.0
SE2321000016-8ZJV
1.x
Region Uppsala -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000024-1154
1.x
Region Västerbotten -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000222-001W
1.x
Region Västernorrland -- Säkerhetstjänst
SE162321000206-B4C
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x
Region Östergötland -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE2321000040-AA095
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16