personuppgiftshantering - masterdata:citizen:citizen

Beskrivning

OBSERVERA: Denna domän utvecklas inte längre, för nyutveckling, support och buggrättningar hänvisas till den nya domänen:
personuppgiftshantering - strategicresourcemanagement:persons:person

Syftet med denna domän är primärt att tillgängliggöra personuppgifter registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister för invånare bosatta i Sverige. Folkbokföringsuppgifterna omfattar bland annat namn, adress, fastighetsuppgifter mm.

Konsumenter på domänens information kan vara de flesta vård- och omsorgssystem som hanterar patienter/invånare, men kan även behövas i system som hanterar medarbetare, katalogsystem, identitetshanteringssystem etc.

Uppgifterna i tjänsteproducent hålls ajour med uppgifterna i bakomliggande register primärt genom regelbundna aviseringar (alla förändringar sedan sist), kompletterat med online-slagning om uppgift saknas i tjänsteproducent.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 2.1_RC1 trunk
GetFilesForOrderId
Tjänst för att hämta tillgängliga filer 1.
2.1 2.1
LookupResidentsForProfile
Tjänst för att hämta uppgifter för 1.
2.0 2.1 2.0
SearchResidentsForProfile
Tjänst för att söka personuppgifter utifrån sökparametrar definierad enligt en bestämd syntax.
2.1 2.1

Specifikationer

Domänversion
2.0 2.1_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 2.1_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Lookup­Residents­For­Profile­
Inera AB -- Personuppgiftstjänsten
SE5565594230-BJP
2.x

Tjänstekonsumenter

Lookup­Residents­For­Profile­
Mittvaccin
SE5567766992-D6T
2.x
Region Jämtland Härjedalen -- Lokal Säkerhetstjänst
SE2321000214-B2C
2.x
Region Jämtland Härjedalen -- eFrikort -- CGI
SE2321000214-B28
2.x
Region Sörmland -- eFrikort -- via CGI eFrikort
SE162321000032-52G2
2.x
Region Värmland
SE162321000156-B56
2.x
Region Västernorrland -- Säkerhetstjänst
SE162321000206-B4C
2.x
Region Östergötland -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE2321000040-AA095
2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16