tjänsteövervakning - itintegration:monitoring

Beskrivning

Tjänstedomänens omfattning är övervakning av tillgänglighet hos en tjänsteproducent. Ping-kontraktet ska exponeras av varje driftsatt modul som är tjänsteprodcuent för ett eller flera tjänstekontrakt. Den kravställande processen är alla tjänstekonsumenters behov av att verifiera tillgänglighet, versioninformation samt konfiguration för den del av systemet där tjänsten är driftsatt.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0 trunk
PingForConfiguration
A service interaction for monitoring and querying the configuration of service endpoints.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.0 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2018-01-16