tjänsteövervakning - itintegration:monitoring

Beskrivning

OBSERVERA: Kravet på övervakningstjänst baserad på kontraktet pingforconfiguration är borttaget och supporten för kontraktet är avslutad. Lokal användning är tillåten men nationellt stöd och support avvecklas under Q1 2018

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.0 trunk
PingForConfiguration
A service interaction for monitoring and querying the configuration of service endpoints.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.0 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16