Intygsbeställning - intygsbestallning.certificate.order

Beskrivning

Tjänstedomänen innehåller processinriktade stödtjänster för beställning, leverans, mottagande samt leveransuppföljning av intyg samt utredningar som syftar till att resultera i ett intyg. Socialstyrelsens föreskrift Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården reglerar hur ett intyg ska utformas. I föreskriften står "Som intyg räknas också utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de bedöms".

Tjänstekontrakten inom domänen innefattar de tjänster som krävs av beställande, samordnande och levererande tjänster.

Domäntyp

Applikationsspecifik tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 trunk

Specifikationer

Domänversion
1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16