Tjänstekontrakt

Här hittar du en förteckning över samtliga tjänstekontakt. I tabellen kan du också se om tjänstekontrakten är installerade i den nationella Tjänsteplattformen eller inte.

Informationen på denna sida är direkt hämtad från WSDL-filer i subversion samt tjänsteadresseringskatalogerna i den nationella Tjänsteplattformen. Klicka på länkarna i tabellen för mer information.
Se även förteckning över alla tjänstedomäner.

Nationella tjänstedomäner

Tjänstekontrakt Beskrivning Engelskt domännamn NTjP Prod NTjP QA
Assert­Care­Engagement­ The responder determines whether a care professional has a care relationship with a patient such that access to health records of external healthcare fascilities would be justified ehr:accesscontrol X X
Avbestall­Orginalforpackning­ druglogistics:dosedispensing X X
Bestall­Orginalforpackning­ druglogistics:dosedispensing X X
Cancel­Booking­ Interaction to cancel an existing booking at a healthcare facility crm:scheduling X X
Cancel­Extended­Consent­ Tjänst som återkallar ett samtycke i samtyckestjänsten. ehr:patientconsent X X
Cancel­Extended­Consent­ Tjänst som återkallar ett samtycke i samtyckestjänsten. informationsecurity:authorization:consent X X
Cancel­Extended­Patient­Relation­ Denna tjänst återkallar en patientrelation i patientrelationstjänsten. ehr:patientrelationship X X
Cancel­Form­ Avbryt/radera formulär. Tjänsten används för att avbryter och radera ett pågående formulär. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Cancel­Temporary­Extended­Revoke­ Tjänst som återkallar en tillfällig hävning i den lokala spärrtjänsten, om den tillfälliga hävningen finns. ehr:blocking
Cancel­Temporary­Extended­Revoke­ Tjänst som återkallar en tillfällig hävning i den lokala spärrtjänsten, om den tillfälliga hävningen finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Certificate­Status­Update­For­Care­ Interaction to send an update from a system that handles certificates and question/answers. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Check­Blocks­ Tjänst som kontrollerar om given information är spärrad eller inte. ehr:blocking X X
Check­Blocks­ Tjänst som kontrollerar om given information är spärrad eller inte. informationsecurity:authorization:blocking X X
Check­Consent­ Tjänst som kontrollerar om det finns ett giltigt samtycke, alternativt intyg om nödsituation, gällande åtkomst för viss aktör (vårdenhet eller medarbetare). ehr:patientconsent X X
Check­Consent­ Tjänst som kontrollerar om det finns ett giltigt samtycke, alternativt intyg om nödsituation, gällande åtkomst för viss aktör (vårdenhet eller medarbetare). informationsecurity:authorization:consent X X
Check­Patient­Relation­ Tjänst som kontrollerar om patientrelation mellan patienten och aktör föreligger. ehr:patientrelationship X X
Create­Draft­Certificate­ Skapa utkast till intyg clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Create­Form­ Skapa formulär. Tjänsten används för att skapa och starta ett formulär. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Create­Form­Request­ Skapa en formulärbegäran. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Create­Listing­ Tjänstekontraktet som ingår NationellaListingsstjänten. crm:carelisting X X
Delete­Answers­ Interaction to delete Answers regarding medical certificates for a health care unit insuranceprocess:healthreporting X X
Delete­Extended­Block­ Tjänst som makulerar en befintlig spärr i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. ehr:blocking
Delete­Extended­Block­ Tjänst som makulerar en befintlig spärr i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Delete­Extended­Consent­ Tjänst som makulerar ett samtycke i samtyckestjänsten. ehr:patientconsent X X
Delete­Extended­Consent­ Tjänst som makulerar ett samtycke i samtyckestjänsten. informationsecurity:authorization:consent X X
Delete­Extended­Patient­Relation­ Tjänst som makulerar en patientrelation i patientrelationstjänsten. ehr:patientrelationship X X
Delete­Form­Template­ Makulera formulärmall. infrastructure:eservicesupply:forminteraction
Delete­Questions­ Interaction to delete questions regarding medical certificates for a health care unit insuranceprocess:healthreporting X X
Find­All­Answers­ Interaction to find all answers regarding medical certificates for a health care unit insuranceprocess:healthreporting X X
Find­All­Questions­ Interaction to find all questions regarding medical certificates for a health care unit insuranceprocess:healthreporting X X
Find­Content­ Service for searching the content of an engagement index itintegration:engagementindex X X
Get­Access­Logs­For­Patient­ Tjänst som returnerar lista för angiven patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till information. ehr:log X X
Get­Access­Logs­For­Patient­ Tjänst som returnerar lista för angiven patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till information. informationsecurity:auditing:log X X
Get­Activities­ Retrieval of activity reports clinicalprocess:activity:actions X X
Get­Admin­Credentials­For­Person­ Credentials - administrative authorization properties - for a specified person. Does not include protected persons. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Admin­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Credentials - administravie authorization properties - for a specified person. Includes protected persons. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Alert­Information­ Request alert information for a subject of care clinicalprocess:healthcond:description X X
Get­All­Blocks­ Tjänst som läser alla nationellt registrerade spärrar. ehr:blocking X X
Get­All­Blocks­For­Patient­ Tjänst som läser alla nationellt kända/lagrade spärrar för en viss patient, samt för viss organisation eller oavsett organisation. ehr:blocking X X
Get­All­Care­Types­ Interaction to retrieve care types supported by the healthcare_facility. crm:scheduling X X
Get­All­Healthcare­Facilities­ Interaction to retrieve the healthcare_facilities that are offered the subject of care for making appointments. crm:scheduling X X
Get­All­Performers­ Interaction to retrieve Performers (healthcare professionals) potentially available for an appointment at the specified healthcare_facility. crm:scheduling X X
Get­All­Time­Types­ Interaction to retrieve all time types supported by a healthcare facility. crm:scheduling X X
Get­Available­Dates­ Interaction to retrieve dates with at least one available timeslot of the requested type and performer within the schedule of the targeted healthcare facility. crm:scheduling X X
Get­Available­E­Services­ Retrieves a healthcare facilities available e-services. eservicesupply:eoffering X X
Get­Available­Facilities­ Tjänstekontraktet som ingår NationellaListingsstjänten. crm:carelisting X X
Get­Available­Timeslots­ Interaction to retrieve available timeslots of the requested type and performer within the schedule of the targeted healthcare facility. crm:scheduling X X
Get­Blocks­ Tjänst som läser alla registrerade spärrar för en viss organisation. ehr:blocking X X
Get­Blocks­ Tjänst som hämtar registrerade spärrar för en patient och/eller vårdgivare. informationsecurity:authorization:blocking X X
Get­Blocks­For­Patient­ Tjänst som läser alla spärrar för en viss patient, samt för viss organisation. ehr:blocking
Get­Blocks­For­Quality­Registry­ Tjänst som hämtar registrerade spärrar för en patient och optionellt ett kvalitetsregister eller samtliga spärrar gällande ett register. informationsecurity:authorization:blocking
Get­Booking­Details­ Interaction to retrieve details about an existing booking at a healthcare facility. crm:scheduling X X
Get­Cancelled­And­Rebooked­ Interaction to retrieve bookings that have been cancelled or rebooked. crm:scheduling X X
Get­Care­Contacts­ Care encounters for a subject of care clinicalprocess:logistics:logistics X X
Get­Care­Documentation­ Request care documentation for a subject of care clinicalprocess:healthcond:description X X
Get­Care­Plans­ Care plans for a subject of care clinicalprocess:logistics:logistics X X
Get­Care­Service­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering
Get­Care­Services­ Care services for a subject of care clinicalprocess:logistics:logistics X
Get­Certificate­ Get specified certificate. insuranceprocess:healthreporting X X
Get­Certificate­ Hämtar ett intyg. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Get­Commission­Members­ Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Does not include protected persons. infrastructure:directory:employee X X
Get­Commission­Members­Including­Protected­Person­ Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Includes protected persons. infrastructure:directory:employee X X
Get­Commissions­For­Person­ Tjänst som hämtar alla aktiva medarbetaruppdrag som personen är kopplad till. ehr:commission
Get­Concepts­ Retrieve the searched concepts infrastructure:informationstructureservice:terminology
Get­Consents­For­Care­Provider­ Tjänst som läser alla giltiga samtyckesintyg för en viss vårdgivare med grundinformation. ehr:patientconsent X X
Get­Consents­For­Care­Provider­ Tjänst som läser alla giltiga samtyckesintyg för en viss vårdgivare med grundinformation. informationsecurity:authorization:consent X X
Get­Consents­For­Patient­ Tjänst som läser giltiga samtyckesintyg för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation. ehr:patientconsent X X
Get­Consents­For­Patient­ Tjänst som läser giltiga samtyckesintyg för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation. informationsecurity:authorization:consent X X
Get­Credentials­For­Person­ Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Diagnos­Information­ Hämta diagnosinformation från Socialstyrelsen processmanagement:decisionsupport:insurancemedicinedecisionsupport X X
Get­Diagnosis­ Request care documentation for a subject of care clinicalprocess:healthcond:description X X
Get­E­C­G­Outcome­ Returnerar svar på en förfrågan om ECG för en patient clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
Get­Employee­ Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Does not include protected persons. infrastructure:directory:employee X X
Get­Employee­Including­Protected­Person­ Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Includes protected persons. infrastructure:directory:employee X X
Get­Extended­Blocks­For­Patient­ Tjänst som läser alla spärrar för en viss patient och organisation. ehr:blocking
Get­Extended­Blocks­For­Patient­ Tjänst som läser alla spärrar för en viss patient och organisation. informationsecurity:authorization:blocking X X
Get­Extended­Consents­For­Patient­ Tjänst som läser registrerade samtyckesintyg för en viss patient med utökad information. ehr:patientconsent X X
Get­Extended­Consents­For­Patient­ Tjänst som läser registrerade samtyckesintyg för en viss patient med utökad information. informationsecurity:authorization:consent X X
Get­Extended­Patient­Relations­For­Patient­ Tjänst som läser registrerade patientrelationer med all information för en viss patient och viss vårdgivare. ehr:patientrelationship X X
Get­Files­For­Order­Id­ Tjänst för att hämta tillgängliga filer 1. masterdata:citizen:citizen X
Get­Files­For­Order­Id­ Tjänst för få en adress (URL) utifrån ett givet OrderId, där man kan hämta begärda data. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Fmb­ Hämta beslutsunderlag från FMB (Försäkringsmedicinskt beslutsstöd) processmanagement:decisionsupport:insurancemedicinedecisionsupport X X
Get­Form­ Hämta ett specifikt formulär. Tjänsten används för att hämta ett specifikt formulär. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Get­Form­Question­Page­ Tjänst för hoppa till en sida/block. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Get­Form­Template­ Tjänst för att hämta formulämall. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Get­Form­Templates­ Hämta valbara formulärmallar. Tjänsten används för att lista valbara formulär för en användare. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Get­Forms­ Hämta användarens formulär. Tjänsten används för att hämta alla pågående eller avslutade formulär. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Get­Functional­Status­ Request functional status for a subject of care clinicalprocess:healthcond:description X X
Get­Health­Care­Provider­ Get information from healthcareprovider. infrastructure:directory:organization X X
Get­Health­Care­Unit­ Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit. infrastructure:directory:organization X X
Get­Health­Care­Unit­Including­Manager­ Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit. infrastructure:directory:organization X X
Get­Health­Care­Unit­List­ Details – e.g. name and HSA identity – for healthcare units belonging to a specified healthcare provider. infrastructure:directory:organization X X
Get­Health­Care­Unit­Members­ Details – e.g. name and HSA identity – for units belonging to a specified healthcare unit. infrastructure:directory:organization X X
Get­Healthcare­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X
Get­Hosp­Credentials­For­Person­ Is unit within organisation. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Hosp­Last­Update­ Is unit within organisation. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Imaging­Outcome­ Returnerar svar på en förfrågan om bild för en patient clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
Get­Info­Logs­ informationsecurity:auditing:log X X
Get­Info­Logs­For­Care­Provider­ Tjänst som returnerar lista för angiven vårdgivare, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till vårdgivarens information där vårdgivaren är informationsägare. ehr:log
Get­Info­Logs­For­Patient­ Tjänst som returnerar lista för angiven vårdgivare samt patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till vårdgivarens information där vårdgivaren är informationsägare Logguttaget begränsas av angivet datumintervall. ehr:log
Get­Laboratory­Order­Outcome­ Returnerar patienters multidiciplinära laboratoriesvar clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
Get­Laboratory­Order­Outcomenteraction­ Returnerar svar på en förfrågan om kemilaboratoriesvar för en patient clinicalprocess:healthcond:actoutcome
Get­Listing­ Tjänstekontraktet som ingår i Nationella Listingsstjänsten. Hämtar listningsinformation för en person. crm:carelisting X X
Get­Listing­Types­ Tjänstekontraktet som ingår i Nationella Listingsstjänsten. Hämtar listningsinformation för en person. crm:carelisting X X
Get­Logical­Addressees­By­Service­Contract­ Service to query a registry for all logical addressees supporting a specific service contract authorized for a specified consumer at the time of invokation. infrastructure:itintegration:registry X X
Get­Logical­Addressees­By­Service­Contract­ Service to query a registry for all logical addressees supporting a specific service contract authorized for a specified consumer at the time of invokation. itintegration:registry X X
Get­Logs­ informationsecurity:auditing:log X X
Get­Logs­For­Care­Provider­ Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare, all åtkomst som har skett av vårdgivarens medarbetare. ehr:log
Get­Logs­For­Patient­ Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare samt patient, all åtkomst som har skett av vårdgivarens medarbetare till patientens information. ehr:log
Get­Logs­For­User­ Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare samt medarbetare, all åtkomst som har skett av medarbetaren. ehr:log
Get­Master­Data­Change­Set­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X
Get­Master­Data­Change­Set­ infrastrukturtjänster:katalogtjänster :synkronisering infrastructure:directory:synchronization
Get­Maternity­Medical­History­ Retrieves a patients maternity medical history records from a source system clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
Get­Medication­History­ Get medication history for a patient clinicalprocess:activityprescription:actoutcome X X
Get­Observations­ Retrieval of observation reports clinicalprocess:healthcond:basic X X
Get­Offering­Catalogues­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering
Get­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X
Get­Patient­Ids­ Tjänst som läser alla patienter med minst en aktivt spärr för en viss organisation. ehr:blocking X X
Get­Patient­Ids­ Tjänst som läser alla patienter med minst en aktivt spärr för en viss organisation. informationsecurity:authorization:blocking X X
Get­Patient­Relations­For­Care­Provider­ Tjänst som läser alla giltiga patientrelationer för en viss vårdgivare med grundinformation. ehr:patientrelationship X X
Get­Patient­Relations­For­Patient­ Tjänst som läser giltiga patientrelationer för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation. ehr:patientrelationship X X
Get­Person­Authorized­To­System­ System roles for a specific person and a specific system. Does not include protected persons. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Person­Authorized­To­System­Including­Protected­Person­ System roles for a specific person and a specific system. Includes protected persons. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Get­Person­Contact­Information­ Tjänst för att hämta information om kontaktinformation till personen. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Person­Contact­Information­Unrestricted­ Tjänst för att hämta information om kontaktinformation till personen. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Person­Queue­Status­ Tjänstekontraktet som ingår i Nationella Listingsstjänsten. Hämtar köinformation för en person. crm:carelisting X X
Get­Persons­For­Profile­ Tjänst för att hämta uppgifter för 1. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Persons­For­Profile­Unresricted­ Tjänst för att hämta uppgifter för 1. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Persons­For­Profile­Unrestricted­ strategicresourcemanagement:persons:person X X
Get­Products­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X
Get­Referral­Outcome­ Returnerar svar på en förfrågan om konsultationsremiss för en patient clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
Get­Request­Activities­ Retrieves a list of all activities recorded for a request/order/referral crm:requeststatus X X
Get­Request­Instruction­ Request for instructions of how to fill in a medical request based on diagnosis group clinicalprocess:activity:request
Get­Request­Outcome­ Hantera svar på allmänremiss clinicalprocess:healthcond:actoutcome X
Get­Request­Status­ Submission of a request to a healtcare facility clinicalprocess:activity:request
Get­Service­Providers­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X
Get­Subject­Of­Care­Schedule­ Interaction to retrieve all timeslots scheduled for a subject of care at a healthcare facility. crm:scheduling X X
Get­Supported­Service­Contracts­ Retrievs a list of supported service contracts for a given logical address. infrastructure:itintegration:registry X X
Get­Supported­Service­Contracts­ Retrievs a list of supported service contracts for a given logical address. itintegration:registry X X
Get­Terminology­Subset­ Retrieve all concepts and terms for the selected subset infrastructure:informationstructureservice:terminology
Get­Terminology­Subset­Information­ Retrieve information for the selected terminology subsets infrastructure:informationstructureservice:terminology
Get­Unit­ Details – e.g. name, geo-information and contact details – for a specified unit. infrastructure:directory:organization X X
Get­Updates­ Service for fetching engagement updates from a healthcare facility itintegration:engagementindex X
Get­Vaccination­History­ Get vaccination history for a patient clinicalprocess:activityprescription:actoutcome X X
Get­Versions­ Hämta versionsinformation om fmb och diagnosinformation processmanagement:decisionsupport:insurancemedicinedecisionsupport X X
Hamta­Lokalt­Produktsortiment­ druglogistics:dosedispensing X X
Hamta­Meddelanden­ druglogistics:dosedispensing X X
Hamta­Orginalforpackning­ druglogistics:dosedispensing X X
Hamta­Vardtagareinformation­ druglogistics:dosedispensing X X
Handle­Hosp­Certification­Person­ Is unit within organisation. infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
Is­Unit­Within­Sector­ Is unit within organisation. infrastructure:directory:organization X X
Link­Person­Identity­ Tjänst för att koppla en persons identitet till dess huvudidentitet. strategicresourcemanagement:persons:person X X
List­Certificates­ List available certificates for a citizen. insuranceprocess:healthreporting X X
List­Certificates­For­Care­ Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
List­Certificates­For­Care­With­Q­A­ Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units including questions and answers for the certificate. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
List­Certificates­For­Citizen­ Interaction to list certificates for given citizen clinicalprocess:healthcond:certificate X X
List­Sick­Leaves­For­Care­ List sick leaves for a given care unit clinicalprocess:healthcond:certificate X X
List­Units­Within­Sector­ Get units within organisation and searchbase. infrastructure:directory:organization X X
Lookup­Resident­For­Full­Profile­ Tjänst för att begära all känd information om en person. population:residentmaster X X
Lookup­Residents­For­Profile­ Tjänst för att hämta uppgifter för 1. masterdata:citizen:citizen X X
Make­Booking­ Interaction to make a new booking at a healthcare facility. crm:scheduling X X
Process­Cervix­Screening­Information­ Överföring av kallelseinformation för screeningstöd, livmoderhalscancer clinicalprocess:logistics:cervixscreening
Process­Claim­Specification­ Fakturaunderlag för utomlänsfakturering financial:billing:claim X X
Process­Notification­ Service for an engagement index to notify a subscriber of changes to the content that happen through an update itintegration:engagementindex X X
Process­Observations­ Process observation report clinicalprocess:healthcond:basic X X
Process­Request­ Submission of a request to a healtcare facility clinicalprocess:activity:request X X
Process­Request­Confirmation­ Submission of a request to a healtcare facility clinicalprocess:activity:request X X
Process­Request­Outcome­ Submission of a request to a healtcare facility clinicalprocess:activity:request X X
Receive­Medical­Certificate­Answer­ Interaction to receive an answer to a previous question insuranceprocess:healthreporting X X
Receive­Medical­Certificate­Question­ Interaction to receive a question for a previous mdical certiificate insuranceprocess:healthreporting X X
Register­Block­ Tjänst som registrerar en ny spärr i den nationella spärrtjänsten. ehr:blocking X X
Register­Block­ Tjänst som registrerar en ny spärr i den nationella spärrtjänsten. informationsecurity:authorization:blocking X X
Register­Block­For­Quality­Registry­ Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och för ett specifikt kvalitetsregister i den nationella spärrtjänsten. informationsecurity:authorization:blocking
Register­Certificate­ Interaction to register a medical certificate. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Register­Extended­Block­ Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och inom en viss vårdgivare i den lokala spärrtjänsten. ehr:blocking
Register­Extended­Block­ Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och inom en viss vårdgivare i den lokala spärrtjänsten. informationsecurity:authorization:blocking X X
Register­Extended­Consent­ Tjänst som registrerar ett intyg gällande viss patient som ger direktåtkomst till patientens information från andra vårdgivare enligt PDL. ehr:patientconsent X X
Register­Extended­Consent­ Tjänst som registrerar ett intyg gällande viss patient som ger direktåtkomst till patientens information från andra vårdgivare enligt PDL. informationsecurity:authorization:consent X X
Register­Extended­Patient­Relation­ Tjänst som registrerar en patientrelation mellan en patient och en medarbetare. ehr:patientrelationship X X
Register­Medical­Certificate­ Interaction to register a new medical certificate. insuranceprocess:healthreporting X X
Register­Temporary­Extended­Revoke­ Tjänst som häver en spärr tillfälligt i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. ehr:blocking
Register­Temporary­Extended­Revoke­ Tjänst som häver en spärr tillfälligt i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Register­Temporary­Revoke­ Tjänst som registrerar en tillfällig hävning för en given spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns. ehr:blocking X X
Register­Temporary­Revoke­ Tjänst som registrerar en tillfällig hävning för en given spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Remove­Block­For­Quality­Registry­ Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och för ett specifikt kvalitetsregister i den nationella spärrtjänsten. informationsecurity:authorization:blocking
Revoke­Certificate­ Makulerar ett intyg. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Revoke­Extended­Block­ Tjänst som häver en spärr permanent i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. ehr:blocking
Revoke­Extended­Block­ Tjänst som häver en spärr permanent i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Revoke­Medical­Certificate­ Rättelse av intyg insuranceprocess:healthreporting X X
Save­Form­ Spara och avsluta. Tjänsten används för att spara och avsluta formulär. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Save­Form­Page­ Tjänsten temporärsparar en sida (page). Tjänsten returnerar nästa sida (page). infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Save­Form­Template­ Tjänst för att spara formulämall. infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
Search­Persons­For­Profile­ Tjänst för att söka uppgifter för 0. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Search­Persons­For­Profile­By­Order­ Tjänst för att asynkront söka uppgifter för 0. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Search­Persons­For­Profile­By­Order­Unrestricted­ strategicresourcemanagement:persons:person X X
Search­Persons­For­Profile­Unrestricted­ strategicresourcemanagement:persons:person X X
Search­Residents­For­Profile­ Tjänst för att söka personuppgifter utifrån sökparametrar definierad enligt en bestämd syntax. masterdata:citizen:citizen X
Send­Certificate­To­Recipient­ Instruerar intygstjänsten att skicka ett intyg till en mottagare. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Send­Medical­Certificate­ Begäran om att skicka ett läkarintyg vidare till Färsäkringskassan insuranceprocess:healthreporting X X
Send­Medical­Certificate­Answer­ Interaction to send an answer to a previous question insuranceprocess:healthreporting X X
Send­Medical­Certificate­Question­ Interaction to Send a question for a previous medical certificate insuranceprocess:healthreporting X X
Send­Message­To­Care­ Skickar ett meddelande till vården. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Send­Message­To­Recipient­ Skickar ett meddelande till en intygsmottagare clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Set­Certificate­Status­ Set a certificate status insuranceprocess:healthreporting X X
Set­Certificate­Status­ Sätter status på intyget för en angiven part. clinicalprocess:healthcond:certificate X X
Set­Selected­Commission­For­Person­ Tjänst för att välja medarbetaruppdrag till en person. ehr:commission
Skapa­Vardtagare­ druglogistics:dosedispensing X X
Skicka­Meddelanden­ druglogistics:dosedispensing X X
Sok­Vardande­Enhet­ druglogistics:dosedispensing X X
Store­Log­ Tjänst som sparar en eller flera loggposter i loggtjänsten för att möjliggöra uppföljning enligt PDL. ehr:log X X
Store­Log­ Tjänst som sparar en eller flera loggposter i loggtjänsten för att möjliggöra uppföljning enligt PDL. informationsecurity:auditing:log X X
Unlink­Person­Identity­ Tjänst för att koppla isär en tidigare koppling mellan 2 identiteter. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Unregister­Block­ Tjänst som avregistrerar/raderar en befintlig spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns. ehr:blocking X X
Unregister­Block­ Tjänst som avregistrerar/raderar en befintlig spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Unregister­Temporary­Revoke­ Tjänst som avregistrerar/raderar en tillfällig hävning i den nationella spärrtjänsten, om hävningen finns. ehr:blocking X X
Unregister­Temporary­Revoke­ Tjänst som avregistrerar/raderar en tillfällig hävning i den nationella spärrtjänsten, om hävningen finns. informationsecurity:authorization:blocking X X
Update­ Service for adding, updating and removing content to/from engagement index itintegration:engagementindex X X
Update­Booking­ Interaction to update a new booking at a healthcare facility with a new timeslot, i. crm:scheduling X X
Update­Care­Service­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering
Update­Healthcare­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X
Update­Offerings­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X
Update­Person­ Tjänst för att ta ut en ny reservidentitet (NRID), uppdatera en befintlig reservidentitet, eller lägga till en lokal reservidentitet (LRID). strategicresourcemanagement:persons:person X X
Update­Person­Contact­Information­ Tjänst för att skapa/uppdatera information om kontaktinformation. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Update­Person­Contact­Information­Unrestricted­ Tjänst för att skapa/uppdatera information om kontaktinformation. strategicresourcemanagement:persons:person X X
Update­Products­ operativt processtöd:tillgängliggöra tjänst :vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X
Update­Resident­ Service for updating a resident within the resident master population:residentmaster X X
Uppdatera­Meddelande­Status­ druglogistics:dosedispensing X X
Uppdatera­Vardtagareinformation­ druglogistics:dosedispensing X X

Externa tjänstedomäner

Tjänstekontrakt Beskrivning Engelskt domännamn NTjP Prod NTjP QA
Answer­Inquiry­ Interaction to answer an inquiry sent to the association. supportprocess:personalresources:interpretation
Aterkalla­Samtycke­Vardsystem­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Aterkalla­Samtycke­Webb­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Avregistrera­Dosunderlag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Avregistrera­Epsos­Samtycke­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X
Backa­Kreditera­Uttag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Birth­Registration­ Interaction to register a new birth at Skatteverket and retrieve a new subject of care identifier (personnummer). healthcertificate:lifeline
Create­Booking­ Interaction to create an interpreter booking supportprocess:personalresources:interpretation
Delete­Card­ Denna tjänst används för att radera ett frikort. cgi:healthcare:efrikort
Delete­Transaction­ Denna tjänst används för att radera (makulera) en transaktion. cgi:healthcare:efrikort
Forlang­Ordination­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Get­Card­For­Person­ Denna tjänst returnerar frikortstatus för efterfrågad person och korttyp. cgi:healthcare:efrikort
Get­Distributed­Quality­Report­ Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering followup:groupoutcomes:qualityreporting X X
Get­Extended­Card­For­Person­ Denna tjänst returnerar efterfrågat frikort och alla dess tillhörande transaktioner. cgi:healthcare:efrikort
Get­Extended­Cards­For­Person­ Denna tjänst returnerar samtliga frikort (aktuella samt historiska) av önskad(e) typ(er) och alla dess tillhörande transaktioner. cgi:healthcare:efrikort
Get­Form­Data­ Hämtning av förifyllnadsunderlag till kvalitetsregister followup:qualityregistry:nkrr X X
Get­Group­For­Person­ Denna tjänst returnerar grupperingsinformation för efterfrågad person och korttyp. cgi:healthcare:efrikort
Get­Hosp­Person­For­Ivo­ Hämta en persons legitimationsinformation inklusive specialistkompetens och behörighetsbegränsningar masterdata:organisationalresources:licensetopractice X
Get­Hosp­Person­For­Public­Health­Care­ Hämta en persons legitimationsinformation inklusive specialistkompetens och behörighetsbegränsningar masterdata:organisationalresources:licensetopractice X
Get­Quality­Indicators­ Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering followup:groupoutcomes:qualityreporting X X
Get­Unit­Information­ Interaction to retrieve information about a unit such as name and address in order to know the location of said unit. supportprocess:personalresources:interpretation
Godkann­Dosunderlag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Godkann­Uttag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Group­Person­ Denna tjänst används för att gruppera en personidentiteter till ett frikort. cgi:healthcare:efrikort
Hamta­Aktuella­Ordinationer­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Apoteks­Info­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Hamta­Apoteksinfo­Eget­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Hamta­Barn­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Hamta­Ej­Godkanda­Dosunderlag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Hamta­Epsos­Samtycke­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X
Hamta­Expeditions­Id­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:axs
Hamta­Folk­Info­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:axs X X
Hamta­Gallande­Ordinationsversion­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Hkdb­Konto­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X X
Hamta­Hkdb­Transaktioner­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Hamta­Hkdb­Transaktioner­Webb­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X X
Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Icke­Aktuella­Ordinationer­Foddatum­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Kund­Info­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:axs X X
Hamta­Ordination­Foddatum­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Hamta­Ordinationer­Privatperson­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Ordinationshistorik­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Hamta­Patient­Info­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:axs X X
Hamta­Produktionsunderlag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Kontaktuppgifter­Hamta­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Kontaktuppgifter­Uppdatera­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Kontrollera­Forman­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Kontrollera­Forskrivarbehorighet­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Kontrollera­Samtycke­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Kontrollera­Samtycke­Vardsystem­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Kontrollera­Uttag­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Koppla­Barn­Konto­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Korrigera­Ordination­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Korrigera­Ordination­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
L­F­Utskrift­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Las­L­F­Forskrivare­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Las­L­F­Privatperson­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Las­L­F­Privatperson­P­D­F­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X
Las­L­F­Vardsystem­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
List­Bookings­ Interaction to retrieve a list of interpreter bookings belonging to the association. supportprocess:personalresources:interpretation
List­Inquiries­ Interaction to retrieve a list of inquiries that the association can accept or deny. supportprocess:personalresources:interpretation
List­Languages­ Interaction to list available languages that are known to have active interpreters according to Kammarkollegiet. supportprocess:personalresources:interpretation
Makulera­Ordination­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Makulera­Ordination­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Notifierings­Test­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Order­New­Card­ Denna tjänst används för att beställa ett fysiskt frikort för angiven personidentitet. cgi:healthcare:efrikort
Prisfraga­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Process­Activity­Order­ Hantera aktiviteter, beställning clinicalprocess:activity:order X X
Rapportera­Borttag­L­F­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf
Rapportera­Expedition­L­F­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf
Register­Card­ Denna tjänst används för att registrera ett utfärdat frikort utan transaktioner. cgi:healthcare:efrikort
Register­Opt­In­ Bekräftar en persons inträde i tjänsten för given frikortstyp En person som tidigare gjort utträde kommer att ändras till explicit registrerat inträde. cgi:healthcare:efrikort
Register­Opt­Out­ Registrerar en patients utträde ur tjänsten för given frikortstyp. cgi:healthcare:efrikort
Register­Transaction­ Denna tjänst används för att registrera en transaktion (patientavgift). cgi:healthcare:efrikort
Registrera­Epsos­Samtycke­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X
Registrera­Hkdb­Transaktion­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Registrera­Samtycke­Vardsystem­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Registrera­Samtycke­Webb­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf X X
Satt­Ut­Ordination­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Satt­Ut­Ordination­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Skapa­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Skapa­Dosmottagare­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Skapa­Dosunderlag­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Skapa­Dosunderlag­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Skapa­Hkdb­Konto­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Skapa­Ordination­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or
Skapa­Ordination­Vard­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Skriv­Ut­Dos­Recept­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Skriv­Ut­Lakemedelsforteckning­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:lf
Skriv­Ut­Mina­Sparade­Recept­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X X
Sok­Dosmottagare­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Ta­Bort­Dosmottagare­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Ta­Bort­Hkdb­Konto­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:pris X
Ungroup­Person­ Denna tjänst används för att ta bort en personidentitet som är grupperad till ett frikort, oavsett dess status. cgi:healthcare:efrikort
Update­Booking­ Interaction to update a interpretation booking that belongs to the association. supportprocess:personalresources:interpretation
Update­Card­ Denna tjänst används för att ändra ett existerande frikort. cgi:healthcare:efrikort
Update­Read­Consent­ Uppdaterar samtycket för given person-frikortstyp kombination. cgi:healthcare:efrikort
Update­Transaction­ Denna tjänst används för att ändra en transaktion (patientavgift). cgi:healthcare:efrikort
Uppdatera­Dosmottagare­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Uppdatera­Dostillhorighet­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X
Uppdatera­Dosunderlag­Avliden­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:or X
Uppdatera­Expo­Med­Apotek­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:expo X
Uppdatera­Samtycke­ Tjänstekontraktet som avser att konkretisera tillämpningen av RIV. se.apotekensservice:axs X X

Applikationsspecifika tjänstedomäner

Tjänstekontrakt Beskrivning Engelskt domännamn NTjP Prod NTjP QA
Add­Message­ Hantera invånares inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster infrastructure:eservicesupply:patientportal X
Add­Message­To­Patient­Portal­Inbox­ Used to adress messages to an individual thru the national patientportal infrastructure:eservicesupply:patientportal X X
Create­Conversation­ Skapar en ny konversation inom en stöd och behandlingsplan sob:apps:resident X X
Create­Linked­Form­ Skapa nytt länkat formulär sob:apps:resident X X
Create­Message­ Skapar ett nytt meddelande en ny konversation inom en stöd och behandlingsplan sob:apps:resident X X
Delete­Activity­ Removes an Activity from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Delete­Care­Encounter­ Removes a Care Encounter from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Delete­Condition­ Removes a Condition from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Delete­Laboratory­Report­ Removes a Laboratory Report from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Delete­Prescription­ Removes a prescription from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Delete­Prescription­Reason­ Removes a prescription reason from Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Get­Conversations­ Hämta konversationer skapade inom en stöd och behandlingsplan sob:apps:resident X X
Get­Message­Thread­Status­ Hantera invånares inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster infrastructure:eservicesupply:patientportal X
Get­Notifications­ Hämta notifieringar gällande en behandlingsplan sob:apps:resident X X
Get­Operational­Information­ Hämta driftsinformation gällande en stöd och behandlingsplattform sob:apps:resident X X
Get­Pending­Consents­ Hämta samtycken sob:apps:resident X X
Get­Process­ Hämta en stöd- och behandlingsplan för invånare sob:apps:resident X X
Get­Processes­ Hämta stöd- och behandlingsplaner för invånare sob:apps:resident X X
Get­Step­ Hämta ett steg i en stöd och behandlingsplan sob:apps:resident X X
Get­Terminology­Subset­ Retrieve all concepts and terms for the selected subset informatics:terminology X X
Get­Terminology­Subset­Version­ Retrieve version strings for the selected terminology subsets informatics:terminology
Ignore­Form­ Invånare ignorerar ett formulär som ingår i en behandlingsplan sob:apps:resident X X
Is­Active­User­ Used to check if an individual is a user in the national patientportal infrastructure:eservicesupply:patientportal X X
Process­Activity­ Submission of activity information to Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Process­Care­Encounter­ Submission of care encounter information to Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Process­Condition­ Submission of condition information to Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Process­Keep­Individual­Case­Safety­Report­Record­ .... sebra:reporting:pharmacovigilance
Process­Laboratory­Report­ Submission of laboratory report information to Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Process­Prescription­Reason­ Submission of prescription reason information to Infektionsverktyget processdevelopment:infections X X
Set­Consent­ Ge samtycke sob:apps:resident X X

Senast uppdaterad 2021-01-26