intygshantering - insuranceprocess:healthreporting

Beskrivning

Denna tjänstedomän syftar till att hantera vårdgivarperspektivet på sjukskrivningsprocessen för en individ.

Tjänstekontrakten inom domänen hanterar vårdens, Försäkringskassans och invånarens behov av e-tjänster för hantering av läkarintyg (Blankett FK 7263). Dessutom hanteras stödprocesser för ärendehantering kring ett läkarintyg sk frågor och svar. Även processer för att hantera frågor i svar från Försäkringskassan till vårdens sk ärendelåda ingår.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.0.0 3.1.1 trunk
DeleteAnswers
Interaction to delete Answers regarding medical certificates for a health care unit
1.0 1.0 1.0
DeleteQuestions
Interaction to delete questions regarding medical certificates for a health care unit
1.0 1.0 1.0
FindAllAnswers
Interaction to find all answers regarding medical certificates for a health care unit
1.0 1.0 1.0
FindAllQuestions
Interaction to find all questions regarding medical certificates for a health care unit
1.0 1.0 1.0
GetCertificate
Get specified certificate.
1.0 1.0
ListCertificates
List available certificates for a citizen.
1.0 1.0
ReceiveMedicalCertificateAnswer
Interaction to receive an answer to a previous question
1.0 1.0 1.0
ReceiveMedicalCertificateQuestion
Interaction to receive a question for a previous mdical certiificate
1.0 1.0 1.0
RegisterMedicalCertificate
Interaction to register a new medical certificate.
3.0 3.1 3.1
RevokeMedicalCertificate
Rättelse av intyg
1.0 1.0
SendMedicalCertificate
Begäran om att skicka ett läkarintyg vidare till Färsäkringskassan
1.0 1.0
SendMedicalCertificateAnswer
Interaction to send an answer to a previous question
1.0 1.0 1.0
SendMedicalCertificateQuestion
Interaction to Send a question for a previous medical certificate
1.0 1.0 1.0
SetCertificateStatus
Set a certificate status
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
3.0.0 3.1.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.0.0 3.1.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Register­Medical­Certificate­ Delete­Answers­ Send­Medical­Certificate­Answer­ Find­All­Answers­ Receive­Medical­Certificate­Question­ Send­Medical­Certificate­ Get­Certificate­ Receive­Medical­Certificate­Answer­ Find­All­Questions­ Send­Medical­Certificate­Question­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Medical­Certificate­ List­Certificates­ Delete­Questions­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
1.x 1.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
3.x 1.x 1.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- RIV-SHS bryggan
AXEL
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x 1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- EyeDoc
HSASERVICES-10BB
1.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- VAS -- EyeDoc
SE162321000214-R000006
1.x 1.x
Region Norrbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10DK
1.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x
Region Sörmland -- EyeDoc
SE162321000032-4RZJ
1.x 1.x
Region Västerbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10B6
1.x 1.x
Region Västernorrland -- EyeDoc
SE162321000206-B49
1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Register­Medical­Certificate­ Delete­Answers­ Send­Medical­Certificate­Answer­ Find­All­Answers­ Receive­Medical­Certificate­Question­ Send­Medical­Certificate­ Get­Certificate­ Receive­Medical­Certificate­Answer­ Find­All­Questions­ Send­Medical­Certificate­Question­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Medical­Certificate­ List­Certificates­ Delete­Questions­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
CGM -- CGMES -- Intyg - Node 1
HSASERVICES-102X
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
CGM -- CGMES -- Intyg - Node 2
HSASERVICES-102W
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Blekinge -- EyeDoc
HSASERVICES-10BC
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Halland -- VAS
SE162321000115-F10015
1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B14
3.x 1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- VAS -- EyeDoc
SE162321000214-R000006
1.x 1.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE2321000065-7330028054789
3.x 1.x 1.x
Region Norrbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10DK
1.x 1.x
Region Skåne -- Intygstjänster -- Intygstjänsten
SE162321000255-F14104
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- Obstetrix
SE2321000016-979M
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Sörmland -- EyeDoc
SE162321000032-4RZG
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-11CQ
3.x 1.x 1.x
Region Värmland -- Cosmic
SE162321000156-4H4F
3.x 1.x 1.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
3.x 1.x 1.x
Region Västerbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10B6
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västernorrland -- EyeDoc
SE162321000206-B49
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x 1.x 1.x
Region Östergötland -- Cosmic
SE2321000040-AA055
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000002404
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Senast uppdaterad 2020-04-01