tjänsteadressering - infrastructure:itintegration:registry

Beskrivning

Tjänsteadressering är en stödtjänst som används av en tjänsteplattform. Denna tjänstedomän omfattar informationsstrukturer och tjänster för åtkomst och hantering av tjänsteadressringsinformation. Tjänsteadressering syftar på den i T-boken beskrivna logiska komponenten tjänsteadresseringskatalog.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0_RC8 trunk
GetLogicalAddresseesByServiceContract
Service to query a registry for all logical addressees supporting a specific service contract authorized for a specified consumer at the time of invokation.
2.0 2.0
GetSupportedServiceContracts
Retrievs a list of supported service contracts for a given logical address.
2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0_RC8 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0_RC8 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Supported­Service­Contracts­ Get­Logical­Addressees­By­Service­Contract­
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Supported­Service­Contracts­ Get­Logical­Addressees­By­Service­Contract­
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
2.x 2.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
5565594230
2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16