formulärhantering - infrastructure:eservicesupply:forminteraction

Beskrivning

Formulärtjänsten möjliggör hantering av formulärinformation mellan olika aktörer. Tjänstekontraktet möjliggör insamling av olika typer av formulärinformation. Tjänstekonsument och tjänsteproducent kan använda tjänstekontraktet på olika sätt och i olika steg i sina processer. Exempel: * En vårdaktivitet kräver en hälsodeklaration. * Ett vårdbesök föranleder en registreringsblankett * En behandling kräver uppföljning + Biverkningsregistrering + Effektmätning av behandling * Informationsinsamling under begäran och bedömning av vårdbegäran.

Denna domän hette tidigare infrastructure:supportservices:forminteraction.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 trunk
CancelForm
Avbryt/radera formulär. Tjänsten används för att avbryter och radera ett pågående formulär.
2.0 2.0
CreateForm
Skapa formulär. Tjänsten används för att skapa och starta ett formulär.
2.0 2.0
CreateFormRequest
Skapa en formulärbegäran.
2.0 2.0
GetForm
Hämta ett specifikt formulär. Tjänsten används för att hämta ett specifikt formulär.
2.0 2.0
GetFormQuestionPage
Tjänst för hoppa till en sida/block.
2.0 2.0
GetFormTemplate
Tjänst för att hämta formulämall.
2.0 2.0
GetFormTemplates
Hämta valbara formulärmallar. Tjänsten används för att lista valbara formulär för en användare.
2.0 2.0
GetForms
Hämta användarens formulär. Tjänsten används för att hämta alla pågående eller avslutade formulär.
2.0 2.0
SaveForm
Spara och avsluta. Tjänsten används för att spara och avsluta formulär.
2.0 2.0
SaveFormPage
Tjänsten temporärsparar en sida (page). Tjänsten returnerar nästa sida (page).
2.0 2.0
SaveFormTemplate
Tjänst för att spara formulämall.
2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Cancel­Form­ Save­Form­Template­ Get­Form­Templates­ Create­Form­Request­ Get­Form­Question­Page­ Get­Form­ Create­Form­ Save­Form­ Get­Form­Template­ Save­Form­Page­ Get­Forms­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Formulärmotor
SE2321000016-8K5D
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Cancel­Form­ Save­Form­Template­ Get­Form­Templates­ Create­Form­Request­ Get­Form­Question­Page­ Get­Form­ Create­Form­ Save­Form­ Get­Form­Template­ Save­Form­Page­ Get­Forms­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Formulärmotor
SE2321000016-8K5F
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling
SE2321000016-942W
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
2.x 2.x 2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Region Stockholm -- Formulärtjänsten personaltjänst
SE2321000016-BGVL
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
2.x 2.x 2.x 2.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x 2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16