organisation - infrastructure:directory:organization

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella organisations-, enhets- och funktionsuppgifter. Användningsområden utgörs främst av * Publika vårdsökningar efter kontaktinformation till enheter verksamma inom vård och omsorg * Hämtning av information om vårdgivare och vårdenheter kopplade till Patientdatalagen, PDL

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.4 3.0 trunk
GetHealthCareProvider
Get information from healthcareprovider.
1.0 1.0 1.0
GetHealthCareUnit
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitIncludingManager
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitList
Details – e.g. name and HSA identity – for healthcare units belonging to a specified healthcare provider.
2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitMembers
Details – e.g. name and HSA identity – for units belonging to a specified healthcare unit.
2.0 2.0 2.0
GetUnit
Details – e.g. name, geo-information and contact details – for a specified unit.
2.4 3.0 3.0
IsUnitWithinSector
Is unit within organisation.
1.0 1.0 1.0
ListUnitsWithinSector
Get units within organisation and searchbase.
1.0 1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
2.4 3.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.4 3.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Unit­ Get­Health­Care­Provider­ List­Units­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­ Is­Unit­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­Members­ Get­Health­Care­Unit­List­ Get­Health­Care­Unit­Including­Manager­
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Prod
SE5565594230-B2M
1.x, 2.x, 3.x 1.x 1.x 1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Unit­ Get­Health­Care­Provider­ List­Units­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­ Is­Unit­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­Members­ Get­Health­Care­Unit­List­ Get­Health­Care­Unit­Including­Manager­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Erbjuden Etjänst
HSASERVICES-1005
3.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling PROD
SE2321000016-942W
1.x, 2.x 1.x, 2.x
Inera AB -- Formulärtjänsten personaltjänst -- Formulärhantering - Personalgränssnitt
SE2321000016-BGVL
2.x 1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Statistiktjänsten
SE5565594230-B5F
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Förvaltningens verifieringsceritifikat
HSASERVICES-105W
1.x, 2.x, 3.x 1.x 1.x 1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- Nationell Patientöversikt (NPÖ)
SE5565594230-BDV
1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- Cosmic
SE2321000057-60VB
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
1.x
Region Kalmar län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000073-0096
2.x 2.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
2.x
Region Västerbotten -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000222-001W
2.x 2.x
Region Örebro län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000164-0149
2.x 2.x
Region Östergötland -- Cosmic -- tjänst för elektronisk remiss
SE2321000040-AA114
1.x
Svensk e-identitet AB
SE5567766992-BS8
1.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Vården i siffror -- Kvalitetsrapportering
SE5565594230-B8R
1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x 2.x

Senast uppdaterad 2020-09-27