organisation - infrastructure:directory:organization

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella organisations-, enhets- och funktionsuppgifter. Användningsområden utgörs främst av * Publika vårdsökningar efter kontaktinformation till enheter verksamma inom vård och omsorg * Hämtning av information om vårdgivare och vårdenheter kopplade till Patientdatalagen, PDL

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC5 2.0 2.1 trunk
GetHealthCareUnit
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
1.0 2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitIncludingManager
Details – e.g. name, HSA identity and responsible healthcare unit and healthcare provider – for a specified unit.
2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitList
Details – e.g. name and HSA identity – for healthcare units belonging to a specified healthcare provider.
1.0 2.0 2.0 2.0
GetHealthCareUnitMembers
Details – e.g. name and HSA identity – for units belonging to a specified healthcare unit.
1.0 2.0 2.0 2.0
GetUnit
Details – e.g. name, geo-information and contact details – for a specified unit.
1.0 2.0 2.1 2.0
IsUnitWithinSector
Is unit within organisation.
1.0 1.0
ListUnitsWithinSector
Get units within organisation and searchbase.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC5 2.0 2.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC5 2.0 2.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Delvis Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Unit­ List­Units­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­ Is­Unit­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­Members­ Get­Health­Care­Unit­List­ Get­Health­Care­Unit­Including­Manager­
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Prod
SE5565594230-B2M
1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Unit­ List­Units­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­ Is­Unit­Within­Sector­ Get­Health­Care­Unit­Members­ Get­Health­Care­Unit­List­ Get­Health­Care­Unit­Including­Manager­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling
SE2321000016-942W
1.x, 2.x 1.x, 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
1.x 1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Statistiktjänsten
SE5565594230-B5F
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Förvaltningens verifieringsceritifikat
HSASERVICES-105W
1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- Cosmic
SE2321000057-60VB
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
1.x
Region Stockholm -- Formulärtjänsten personaltjänst
SE2321000016-BGVL
2.x 1.x, 2.x 2.x
Region Östergötland -- Cosmic -- tjänst för elektronisk remiss
SE2321000040-AA114
1.x
Svensk e-identitet AB
SE5567766992-BS8
1.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Vården i siffror -- Kvalitetsrapportering
SE5565594230-B8R
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16