medarbetare - infrastructure:directory:employee

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella personuppgifter om personer som är anställda inom eller arbetar på uppdrag av organisationer verksamma inom vård och omsorg. Användningsområden utgörs främst av vårdprofessionens sökningar efter kontaktinformation och andra egenskaper för personer verksamma inom vård och omsorg.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC4 trunk
GetCommissionMembers
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Does not include protected persons.
2.0
GetCommissionMembersIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Includes protected persons.
2.0
GetEmployee
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Does not include protected persons.
1.0 2.0
GetEmployeeIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Includes protected persons.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC4 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC4 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Employee­Including­Protected­Person­ Get­Employee­
Inera AB -- Katalogtjänst HSA
SE5565594230-B2M
1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Employee­Including­Protected­Person­ Get­Employee­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling
SE2321000016-942W
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten
SE5565594230-B31
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten
SE5565594230-B8N
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Statistiktjänsten
SE5565594230-B5F
1.x
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- WS-verifiering
HSASERVICES-105W
1.x 1.x
Inera AB -- Rehabstöd
SE5565594230-BD5
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x
Region Uppsala -- Rikssvikt -- UCR
SE162321000024-116L
1.x
Region Uppsala -- eJournalen -- det som kallas Journalen
SE162321000024-1177
1.x
Svensk e-identitet AB
SE5567766992-BS8
1.x

Senast uppdaterad 2017-09-22