medarbetare - infrastructure:directory:employee

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrade och aktuella personuppgifter om personer som är anställda inom eller arbetar på uppdrag av organisationer verksamma inom vård och omsorg. Användningsområden utgörs främst av vårdprofessionens sökningar efter kontaktinformation och andra egenskaper för personer verksamma inom vård och omsorg.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC4 2.1 2.2 trunk
GetCommissionMembers
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Does not include protected persons.
2.1 2.1 2.0
GetCommissionMembersIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for members of a commission. Includes protected persons.
2.1 2.1 2.0
GetEmployee
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Does not include protected persons.
1.0 2.1 2.2 2.0
GetEmployeeIncludingProtectedPerson
Details – e.g. name, titles and contact details – for a specified person. Includes protected persons.
1.0 2.1 2.2 2.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC4 2.1 2.2 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC4 2.1 2.2 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Delvis Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Employee­Including­Protected­Person­ Get­Commission­Members­ Get­Employee­ Get­Commission­Members­Including­Protected­Person­
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Prod
SE5565594230-B2M
1.x, 2.x 2.x 1.x, 2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Employee­Including­Protected­Person­ Get­Commission­Members­ Get­Employee­ Get­Commission­Members­Including­Protected­Person­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling PROD
SE2321000016-942W
1.x, 2.x
Inera AB -- Formulärtjänsten personaltjänst -- Formulärhantering - Personalgränssnitt
SE2321000016-BGVL
2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Statistiktjänsten
SE5565594230-B5F
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
1.x
Inera AB -- Journalen -- Admin Prod
SE5565594230-BHK
1.x
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Förvaltningens verifieringsceritifikat
HSASERVICES-105W
1.x, 2.x 2.x 1.x, 2.x 2.x
Inera AB -- NPÖ Admin
SE5565594230-BHL
1.x
Inera AB -- Nationell Patientöversikt (NPÖ)
SE5565594230-BDV
2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x 1.x
Region Kalmar län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000073-0096
2.x
Region Skåne -- Mina Planer
SE162321000255-F18199
2.x
Region Uppsala -- Rikssvikt -- UCR
SE162321000024-116L
2.x
Region Västerbotten -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000222-001W
2.x
Region Örebro län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000164-0149
2.x
Svensk e-identitet AB
SE5567766992-BS8
2.x 1.x
VE: StretchCareAgent
SE5565594230-BJZ
2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x 2.x

Senast uppdaterad 2020-09-27