behörighetshantering - infrastructure:directory:authorizationmanagement

Beskrivning

Tjänstedomänens ändamål är att förse övriga tjänster med kvalitetssäkrad och aktuell behörighetsgrundande information. Användningsområden utgörs främst av sökningar efter behörighetsgrundande egenskaper i form av information om personers uppdrag kopplade till organisation samt anställningsrelaterade och personliga egenskaper av betydelse för åtkomst till information, vilket ofta, men inte alltid, är relaterat till Patientdatalagen, PDL.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.2 2.3 trunk
GetAdminCredentialsForPerson
Credentials - administrative authorization properties - for a specified person. Does not include protected persons.
2.0 2.0 2.0
GetAdminCredentialsForPersonIncludingProtectedPerson
Credentials - administravie authorization properties - for a specified person. Includes protected persons.
2.0 2.0 2.0
GetCredentialsForPerson
Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person.
2.2 2.2 2.0
GetCredentialsForPersonIncludingProtectedPerson
Credentials - authorization properties such as commission and professional healthcare license - for a specified person.
2.2 2.2 2.0
GetHospCredentialsForPerson
Is unit within organisation.
1.0 1.0
GetHospLastUpdate
Is unit within organisation.
1.0 1.0
GetPersonAuthorizedToSystem
System roles for a specific person and a specific system. Does not include protected persons.
2.1 2.1 2.0
GetPersonAuthorizedToSystemIncludingProtectedPerson
System roles for a specific person and a specific system. Includes protected persons.
2.1 2.1 2.0
HandleHospCertificationPerson
Is unit within organisation.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
2.2 2.3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.2 2.3 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Credentials­For­Person­ Get­Hosp­Last­Update­ Get­Admin­Credentials­For­Person­ Get­Person­Authorized­To­System­ Get­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Get­Person­Authorized­To­System­Including­Protected­Person­ Get­Admin­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Get­Hosp­Credentials­For­Person­ Handle­Hosp­Certification­Person­
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Prod
SE5565594230-B2M
1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Credentials­For­Person­ Get­Hosp­Last­Update­ Get­Admin­Credentials­For­Person­ Get­Person­Authorized­To­System­ Get­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Get­Person­Authorized­To­System­Including­Protected­Person­ Get­Admin­Credentials­For­Person­Including­Protected­Person­ Get­Hosp­Credentials­For­Person­ Handle­Hosp­Certification­Person­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Stöd och behandling PROD
SE2321000016-942W
1.x, 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Rehabstödet
SE5565594230-BD5
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Statistiktjänsten
SE5565594230-B5F
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x
Inera AB -- Katalogtjänst HSA -- HSA Förvaltningens verifieringsceritifikat
HSASERVICES-105W
1.x, 2.x 1.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x 1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kalmar län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000073-0096
2.x
Region Norrbotten -- Tieto
SE5565594230-BHF
2.x
Region Västerbotten -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000222-001W
2.x
Region Örebro län -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000164-0149
2.x
Svensk e-identitet AB
SE5567766992-BS8
1.x, 2.x 2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x, 2.x 2.x

Senast uppdaterad 2020-09-27