samtyckestjänst - informationsecurity:authorization:consent

Beskrivning

För att vårdpersonalen ska få åtkomst till patientens information hos andra vårdgivare krävs patientens samtycke. Samtyckeshantering registrerar och lagrar information om patientens samtycke, och innehåller uppgifter om vilken tidsperiod samtycket ska gälla, och för vilken vårdpersonal/vårdenhet som samtycket ska gälla.Tjänstekontrakten för Samtyckeshantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina vårdsystem på ett flexibelt sätt hantera sina "egna" samtycken, samtidigt som samverkan möjliggörs med nationella e-tjänster som erbjuder direktåtkomst till patientuppgifter. Inga dubbelregistreringar ska behöva göras. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att åberopa nödsituation, så att inte ett oregistrerat samtycke kan äventyra patientens liv och hälsa.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 trunk
CancelExtendedConsent
Tjänst som återkallar ett samtycke i samtyckestjänsten.
2.0
CheckConsent
Tjänst som kontrollerar om det finns ett giltigt samtycke, alternativt intyg om nödsituation, gällande åtkomst för viss aktör (vårdenhet eller medarbetare).
2.0
DeleteExtendedConsent
Tjänst som makulerar ett samtycke i samtyckestjänsten.
2.0
GetConsentsForCareProvider
Tjänst som läser alla giltiga samtyckesintyg för en viss vårdgivare med grundinformation.
2.0
GetConsentsForPatient
Tjänst som läser giltiga samtyckesintyg för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation.
2.0
GetExtendedConsentsForPatient
Tjänst som läser registrerade samtyckesintyg för en viss patient med utökad information.
2.0
RegisterExtendedConsent
Tjänst som registrerar ett intyg gällande viss patient som ger direktåtkomst till patientens information från andra vårdgivare enligt PDL.
2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Extended­Consents­For­Patient­ Cancel­Extended­Consent­ Check­Consent­ Register­Extended­Consent­ Get­Consents­For­Care­Provider­ Get­Consents­For­Patient­ Delete­Extended­Consent­
Inera AB -- Säkerhetstjänst
SE5565594230-B9D
2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Extended­Consents­For­Patient­ Cancel­Extended­Consent­ Check­Consent­ Register­Extended­Consent­ Get­Consents­For­Care­Provider­ Get­Consents­For­Patient­ Delete­Extended­Consent­
Inera AB -- Biverkningsrapportering
SE5565594230-BGT
2.x 2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
2.x 2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16