samtyckestjänst - informationsecurity.authorization.consent

Beskrivning

För att vårdpersonalen ska få åtkomst till patientens information hos andra vårdgivare krävs patientens samtycke. Samtyckeshantering registrerar och lagrar information om patientens samtycke, och innehåller uppgifter om vilken tidsperiod samtycket ska gälla, och för vilken vårdpersonal/vårdenhet som samtycket ska gälla.Tjänstekontrakten för Samtyckeshantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina vårdsystem på ett flexibelt sätt hantera sina "egna" samtycken, samtidigt som samverkan möjliggörs med nationella e-tjänster som erbjuder direktåtkomst till patientuppgifter. Inga dubbelregistreringar ska behöva göras. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att åberopa nödsituation, så att inte ett oregistrerat samtycke kan äventyra patientens liv och hälsa.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 trunk

Specifikationer

Domänversion
2.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2017-11-20