spärrhantering - informationsecurity:authorization:blocking

Beskrivning

Spärrhantering registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation från IT-system inom och mellan vårdgivare. Tjänstekontrakten för Spärrhantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina egna vårdsystem registrera lokala spärrar. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att replikera de lokala spärrarna till den nationella spärrtjänsten. Detta är nödvändigt för att lokalt spärrad information även ska vara spärrad i nationella tjänster som har åtkomst till patientinformation, till exempel NPÖ.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
4.0 4.1_RC1 trunk
CancelTemporaryExtendedRevoke
Tjänst som återkallar en tillfällig hävning i den lokala spärrtjänsten, om den tillfälliga hävningen finns.
4.0 4.0
CheckBlocks
Tjänst som kontrollerar om given information är spärrad eller inte.
4.0 4.0
DeleteExtendedBlock
Tjänst som makulerar en befintlig spärr i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0 4.0
GetBlocks
Tjänst som hämtar registrerade spärrar för en patient och/eller vårdgivare.
4.0 4.0
GetBlocksForQualityRegistry
Tjänst som hämtar registrerade spärrar för en patient och optionellt ett kvalitetsregister eller samtliga spärrar gällande ett register.
GetExtendedBlocksForPatient
Tjänst som läser alla spärrar för en viss patient och organisation.
4.0 4.0
GetPatientIds
Tjänst som läser alla patienter med minst en aktivt spärr för en viss organisation.
4.0 4.0
RegisterBlock
Tjänst som registrerar en ny spärr i den nationella spärrtjänsten.
4.0 4.0
RegisterBlockForQualityRegistry
Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och för ett specifikt kvalitetsregister i den nationella spärrtjänsten.
RegisterExtendedBlock
Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och inom en viss vårdgivare i den lokala spärrtjänsten.
4.0 4.0
RegisterTemporaryExtendedRevoke
Tjänst som häver en spärr tillfälligt i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0 4.0
RegisterTemporaryRevoke
Tjänst som registrerar en tillfällig hävning för en given spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0 4.0
RemoveBlockForQualityRegistry
Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och för ett specifikt kvalitetsregister i den nationella spärrtjänsten.
RevokeExtendedBlock
Tjänst som häver en spärr permanent i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0 4.0
UnregisterBlock
Tjänst som avregistrerar/raderar en befintlig spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0 4.0
UnregisterTemporaryRevoke
Tjänst som avregistrerar/raderar en tillfällig hävning i den nationella spärrtjänsten, om hävningen finns.
4.0 4.0

Specifikationer

Domänversion
4.0 4.1_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
4.0 4.1_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Underkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Blocks­ Revoke­Extended­Block­ Check­Blocks­ Unregister­Block­ Register­Extended­Block­ Register­Temporary­Extended­Revoke­ Cancel­Temporary­Extended­Revoke­ Unregister­Temporary­Revoke­ Get­Extended­Blocks­For­Patient­ Delete­Extended­Block­ Get­Patient­Ids­ Register­Temporary­Revoke­ Register­Block­
Inera AB -- Säkerhetstjänst
SE5565594230-B9D
4.x 4.x 4.x 4.x 4.x

Tjänstekonsumenter

Get­Blocks­ Revoke­Extended­Block­ Check­Blocks­ Unregister­Block­ Register­Extended­Block­ Register­Temporary­Extended­Revoke­ Cancel­Temporary­Extended­Revoke­ Unregister­Temporary­Revoke­ Get­Extended­Blocks­For­Patient­ Delete­Extended­Block­ Get­Patient­Ids­ Register­Temporary­Revoke­ Register­Block­
Region Skåne -- Spärrtjänst -- Lokal Spärrtjänst
SE162321000255-F15168
4.x 4.x 4.x 4.x 4.x

Senast uppdaterad 2018-01-16