spärrhantering - informationsecurity:authorization:blocking

Beskrivning

Spärrhantering registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation från IT-system inom och mellan vårdgivare. Tjänstekontrakten för Spärrhantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina egna vårdsystem registrera lokala spärrar. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att replikera de lokala spärrarna till den nationella spärrtjänsten. Detta är nödvändigt för att lokalt spärrad information även ska vara spärrad i nationella tjänster som har åtkomst till patientinformation, till exempel NPÖ.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
4.0 trunk
CancelTemporaryExtendedRevoke
Tjänst som återkallar en tillfällig hävning i den lokala spärrtjänsten, om den tillfälliga hävningen finns.
4.0
CheckBlocks
Tjänst som kontrollerar om given information är spärrad eller inte.
4.0
DeleteExtendedBlock
Tjänst som makulerar en befintlig spärr i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0
GetBlocks
Tjänst som hämtar registrerade spärrar för en patient och/eller vårdgivare.
4.0
GetExtendedBlocksForPatient
Tjänst som läser alla spärrar för en viss patient och organisation.
4.0
GetPatientIds
Tjänst som läser alla patienter med minst en aktivt spärr för en viss organisation.
4.0
RegisterBlock
Tjänst som registrerar en ny spärr i den nationella spärrtjänsten.
4.0
RegisterExtendedBlock
Tjänst som registrerar en ny spärr för en viss patient och inom en viss vårdgivare i den lokala spärrtjänsten.
4.0
RegisterTemporaryExtendedRevoke
Tjänst som häver en spärr tillfälligt i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0
RegisterTemporaryRevoke
Tjänst som registrerar en tillfällig hävning för en given spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0
RevokeExtendedBlock
Tjänst som häver en spärr permanent i den lokala spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0
UnregisterBlock
Tjänst som avregistrerar/raderar en befintlig spärr i den nationella spärrtjänsten, om spärren finns.
4.0
UnregisterTemporaryRevoke
Tjänst som avregistrerar/raderar en tillfällig hävning i den nationella spärrtjänsten, om hävningen finns.
4.0

Specifikationer

Domänversion
4.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
4.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2017-09-22