loggtjänst - informationsecurity:auditing:log

Beskrivning

Logghantering lagrar information om åtkomstrelaterade händelser från olika system på ett strukturerat sätt, och används av system och tjänster som till exempel NPÖ och Pascal. Syftet är att man i efterhand ska kunna se vem som tagit del av vilken patientinformation. Tjänstekontrakten för Logghantering säkerställer att uppföljning av åtkomst till journaluppgifter sker på ett enhetligt sätt, och enligt de lagar och förordningar som gäller. Tjänstekontrakten gör det också möjligt för patienten/medborgaren att själv kunna få se vilka vårdgivare som har haft åtkomst till patientens journaler via till exempel Journalen på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 2.0.1 trunk
GetAccessLogsForPatient
Tjänst som returnerar lista för angiven patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till information.
2.0 2.0
GetInfoLogs
Ingen beskrivning hittades.
2.0 2.0
GetLogs
Ingen beskrivning hittades.
2.0 2.0
StoreLog
Tjänst som sparar en eller flera loggposter i loggtjänsten för att möjliggöra uppföljning enligt PDL.
2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 2.0.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 2.0.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Delvis Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Access­Logs­For­Patient­ Get­Info­Logs­ Get­Logs­ Store­Log­
Inera AB -- Säkerhetstjänst
SE5565594230-B9D
2.x 2.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-11BW
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Access­Logs­For­Patient­ Get­Info­Logs­ Get­Logs­ Store­Log­
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16