utomlänsfakturering - financial:billing:claim

Beskrivning

Syftet med tjänstedomänen Utomlänsfakturering är att göra det möjligt för landsting/regioner att skicka fakturaunderlag till andra landsting/regioner på ett enhetligt och standardiserat sätt.

Tjänstekontraktet i tjänstedomänen gör det möjligt för en vårdgivare att skicka fakturaunderlag till en patients hemlandsting vid fakturering och eventuell kreditering av patientens vård. Fakturaunderlaget innehåller patientuppgifter och uppgifter kring den vård patienten fått.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.3 1.0.4 trunk
ProcessClaimSpecification
Fakturaunderlag för utomlänsfakturering
1.0 1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.3 1.0.4 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.3 1.0.4 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Process­Claim­Specification­
Region Blekinge -- Financial billingClaim
SE162321000081-B29
1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x
Region Gotland -- Utomregional fakturering via regional tjänsteplattform
SE162120000803-B03
1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
1.x
Region Kronoberg -- ULFadapter
SE162321000065-B14
1.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x
Region Sörmland -- Utomregional fakturering
SE162321000032-524Q
1.x
Region Uppsala -- Agresso
SE162321000024-11B0
1.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
1.x
Region Västerbotten -- RTjP
SE162321000222-B21
1.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x

Tjänstekonsumenter

Process­Claim­Specification­
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
1.x
Region Kronoberg -- Utomlän
SE162321000065-B1L
1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x
Region Värmland -- IMSE
SE162321000156-B45
1.x
Region Västerbotten -- RTjP
SE162321000222-0003
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x
Region Östergötland -- Cosmic -- tjänst för elektronisk remiss
SE2321000040-AA114
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16