utomlänsfakturering - financial:billing:claim

Beskrivning

Syftet med tjänstedomänen Utomlänsfakturering är att göra det möjligt för landsting/regioner att skicka fakturaunderlag till andra landsting/regioner på ett enhetligt och standardiserat sätt.

Tjänstekontraktet i tjänstedomänen gör det möjligt för en vårdgivare att skicka fakturaunderlag till en patients hemlandsting vid fakturering och eventuell kreditering av patientens vård. Fakturaunderlaget innehåller patientuppgifter och uppgifter kring den vård patienten fått.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0_RC4 trunk
ProcessClaimSpecification
Fakturaunderlag för utomlänsfakturering
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0_RC4 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0_RC4 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2017-09-22