erbjuden e-tjänst - eservicesupply:eoffering

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 trunk
GetAvailableEServices
Retrieves a healthcare facilities available e-services.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Available­E­Services­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Available­E­Services­
Capio AB -- Capio Närsjukvård
SE5565189692-B0H
1.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Erbjuden Etjänst
HSASERVICES-1005
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16