tidbokning - crm:scheduling

Beskrivning

Tidbokning gör det möjligt för invånaren att själv hantera sina tider i vården.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.4 1.1.1 1.1.3 trunk
CancelBooking
Interaction to cancel an existing booking at a healthcare facility
1.0 1.1 1.1 1.1
GetAllCareTypes
Interaction to retrieve care types supported by the healthcare_facility.
1.1 1.1 1.1
GetAllHealthcareFacilities
Interaction to retrieve the healthcare_facilities that are offered the subject of care for making appointments.
1.1 1.1 1.1
GetAllPerformers
Interaction to retrieve Performers (healthcare professionals) potentially available for an appointment at the specified healthcare_facility.
1.1 1.1 1.1
GetAllTimeTypes
Interaction to retrieve all time types supported by a healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
GetAvailableDates
Interaction to retrieve dates with at least one available timeslot of the requested type and performer within the schedule of the targeted healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
GetAvailableTimeslots
Interaction to retrieve available timeslots of the requested type and performer within the schedule of the targeted healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
GetBookingDetails
Interaction to retrieve details about an existing booking at a healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
GetCancelledAndRebooked
Interaction to retrieve bookings that have been cancelled or rebooked.
1.0
GetSubjectOfCareSchedule
Interaction to retrieve all timeslots scheduled for a subject of care at a healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
MakeBooking
Interaction to make a new booking at a healthcare facility.
1.0 1.1 1.1 1.1
UpdateBooking
Interaction to update a new booking at a healthcare facility with a new timeslot, i.
1.0 1.1 1.1 1.1

Specifikationer

Domänversion
1.0.4 1.1.1 1.1.3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.4 1.1.1 1.1.3 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­All­Performers­ Update­Booking­ Get­Subject­Of­Care­Schedule­ Get­All­Time­Types­ Get­All­Care­Types­ Cancel­Booking­ Get­Available­Dates­ Get­All­Healthcare­Facilities­ Get­Cancelled­And­Rebooked­ Get­Booking­Details­ Get­Available­Timeslots­ Make­Booking­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- Anslutning webtidbok produktion Region Blekinge
SE162321000081-B27
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Blekinge -- Prosang
SE162321000081-B2C
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Gävleborg -- FlexLab
SE162321000198-0015
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Halland -- Sectra
SE162321000115-F10019
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- AGFA Impax
SE162321000057-0090
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- Analytix
SE162321000057-0043
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- PMO
SE2321000057-700V
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Jönköpings län -- T4
SE2321000057-64G1
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kalmar län -- Hälsokontrollsystem - Insieme
SE162321000073-0091
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kalmar län -- Sectra
SE162321000073-0046
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kalmar län -- T4
SE2321000073-0055
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B09
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- Flexlab Invitation
SE162321000065-B1D
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- GE Centricity RIS
SE162321000065-B0V
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- Prosang
SE162321000065-B12
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Kronoberg -- T4 -- 1177 integration
SE162321000065-B10
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- AGFA Impax
SE2321000016-9G3Q
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- Fristående tidboken -- Ny miljö av Fristående tidboken
SE2321000016-C4N3
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- ListOn
SE2321000016-6T2X
1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Sörmland -- Tjänsteplattform
SE162321000032-4L8D
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1169
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Uppsala -- Prosang
SE162321000024-119K
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-1179
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västerbotten -- NCS Cross
SE162321000222-B0Z
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västerbotten -- Sectra
SE162321000222-B0J
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västerbotten -- T4
SE162321000222-B1Q
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västernorrland -- Tjänsteplattform
HSASERVICES-10F7
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västmanland -- Analytix
SE162321000172-0035
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Örebro län -- Prosang
SE162321000164-0144
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform -- Tillfällig tidboksflytt
SE162321000164-0090-MVK
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Unilabs AB -- ProSang
SE165561187179-B0V
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Tjänstekonsumenter

Get­All­Performers­ Update­Booking­ Get­Subject­Of­Care­Schedule­ Get­All­Time­Types­ Get­All­Care­Types­ Cancel­Booking­ Get­Available­Dates­ Get­All­Healthcare­Facilities­ Get­Cancelled­And­Rebooked­ Get­Booking­Details­ Get­Available­Timeslots­ Make­Booking­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster
SE2321000016-92V4
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Region Stockholm -- API Gateway
SE2321000016-7MSW
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- SoapUI -- TDF Invånartjänster (1)
SE2321000016-8WDM
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x
Stockholms läns landsting -- SoapUI -- TDF Invånartjänster (2)
SE2321000016-941K
1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x 1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16