resurssamordning - clinicalprocess:logistics:logistics

Beskrivning

Tjänstekontrakten i denna domän ger invånare samt vård- och omsorgspersonal tillgång till information om vårdkontakter, vårdplaner och användandet av olika vårdtjänster. Kontakten med vården och omsorgen kan antingen vara i form av fysiska besök eller distanskontakter (exempelvis telefonkontakter). Tjänstekontrakten i domänen hanterar information om historiska besök, såväl som framtida besök (behovsbedömda och/eller bokade besök). Domänens kontrakt stödjer tjänsteinteraktioner där konsumenten är i behov av att läsa informationen från ett eller flera källsystem.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0.3 3.0.5 trunk
GetCareContacts
Care encounters for a subject of care
2.0 3.0 3.0
GetCarePlans
Care plans for a subject of care
2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0.3 3.0.5 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0.3 3.0.5 trunk
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Care­Contacts­ Get­Care­Plans­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
3.x
Cambio Welfare Systems AB - Viva
SE5565594230-BGD
2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguiden -- Rådgivningsstödet
HSASERVICES-10J5
3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
2.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B8C
2.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
2.x, 3.x 2.x
Pulsen_Omsorg_AB
SE5565594230-BFR
2.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
2.x, 3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
2.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
2.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
3.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
3.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
3.x
Region Norrbotten -- Tieto
SE5565594230-BHF
2.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
2.x
Region Sörmland -- Tjänsteplattform
SE162321000032-00D1
2.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-11BW
3.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
2.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
2.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
2.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
2.x, 3.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
2.x 2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Care­Contacts­ Get­Care­Plans­
Cambio Welfare Systems AB - Viva
SE5565594230-BGD
2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
2.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x, 3.x 2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
2.x, 3.x 2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
2.x, 3.x 2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB – Mobil PatientÖversikt – MPÖ
SE5565594230-B3B
2.x
Viva Tierps kommun -- Cambio Welfare Systems
T-SERVICES-SE165565594230-10MB
2.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
2.x, 3.x

Senast uppdaterad 2019-07-16