tillståndsbeskrivning - clinicalprocess:healthcond:description

Beskrivning

Tjänstekontrakten i denna domän möjliggör tillgång till journalanteckningar och klinisk information, som beskriver patientens hälsotillstånd. Det kan till exempel handla om vårdanteckningar, diagnoser, uppmärksamhetsinformation (som innefattar bland annat allvarliga allergier och allvarliga sjukdomar) samt funktionsstatus.
Domänens kontrakt stödjer tjänsteinteraktioner där konsumenten är i behov av att läsa informationen från ett eller flera källsystem.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.1.10 2.1.11 trunk
GetAlertInformation
Request alert information for a subject of care
2.0 2.0 2.0
GetCareDocumentation
Request care documentation for a subject of care
2.1 2.1 2.1
GetDiagnosis
Request care documentation for a subject of care
2.0 2.0 2.0
GetFunctionalStatus
Request functional status for a subject of care
2.0 2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.1.10 2.1.11 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.1.10 2.1.11 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Diagnosis­ Get­Functional­Status­ Get­Care­Documentation­ Get­Alert­Information­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
2.x 2.x 2.x
CGM -- CGM X -- Hub för kommuner och småkunder
SE165565690913-B5B
2.x 2.x
Cambio Welfare Systems AB - Viva
SE5565594230-BGD
2.x 2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguiden -- Rådgivningsstödet
HSASERVICES-10J5
2.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
2.x 2.x 2.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
2.x 2.x 2.x 2.x
Pulsen_Omsorg_AB
SE5565594230-BFR
2.x 2.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
2.x 2.x 2.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
2.x 2.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
2.x 2.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
2.x 2.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
2.x 2.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
2.x 2.x 2.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
2.x 2.x 2.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
2.x 2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x 2.x 2.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
2.x 2.x
Region Sörmland -- Tjänsteplattform
SE162321000032-00D1
2.x 2.x 2.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1176
2.x 2.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-11BW
2.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
2.x 2.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
2.x 2.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
2.x 2.x 2.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
2.x 2.x 2.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
2.x 2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
2.x 2.x 2.x 2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x 2.x 2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Diagnosis­ Get­Functional­Status­ Get­Care­Documentation­ Get­Alert­Information­
CGM -- CGM X -- Hub för kommuner och småkunder
SE165565690913-B5B
2.x 2.x
Cambio Welfare Systems AB - Viva
SE5565594230-BGD
2.x 2.x
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
2.x 2.x
Inera AB -- Biverkningsrapportering
SE5565594230-BGT
2.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x 2.x 2.x 2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
2.x 2.x 2.x 2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
2.x 2.x 2.x 2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB – Mobil PatientÖversikt – MPÖ
SE5565594230-B3B
2.x 2.x 2.x
Viva Tierps kommun -- Cambio Welfare Systems
T-SERVICES-SE165565594230-10MB
2.x 2.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16