Intygshantering - clinicalprocess:healthcond:certificate

Beskrivning

Domänens syfte är att stödja processen för att beställa intyg från vården. Tjänstekontrakten i domänen omfattar tjänster för beställande av intyg samt för möjligheten att svara på om en beställning kommer genomföras eller inte.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
4.0.1 4.0.2 trunk
CertificateStatusUpdateForCare
Interaction to send an update from a system that handles certificates and question/answers.
3.1 3.2 3.0
CreateDraftCertificate
Skapa utkast till intyg
3.2 3.2 3.0
GetCertificate
Hämtar ett intyg.
2.1 2.1 2.0
ListCertificatesForCare
Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units.
3.1 3.1 3.0
ListCertificatesForCareWithQA
Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units including questions and answers for the certificate.
3.2 3.2 3.0
ListCertificatesForCitizen
Interaction to list certificates for given citizen
4.0 4.0 4.0
ListSickLeavesForCare
List sick leaves for a given care unit
1.0 1.0 1.0
RegisterCertificate
Interaction to register a medical certificate.
3.1 3.1 3.0
RevokeCertificate
Makulerar ett intyg.
2.1 2.1 2.0
SendCertificateToRecipient
Instruerar intygstjänsten att skicka ett intyg till en mottagare.
2.1 2.1 2.0
SendMessageToCare
Skickar ett meddelande till vården.
2.0 2.0 2.0
SendMessageToRecipient
Skickar ett meddelande till en intygsmottagare
2.1 2.1 2.0
SetCertificateStatus
Sätter status på intyget för en angiven part.
2.0 2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
4.0.1 4.0.2 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
4.0.1 4.0.2 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Create­Draft­Certificate­ List­Certificates­For­Care­ Send­Message­To­Care­ Send­Message­To­Recipient­ Send­Certificate­To­Recipient­ List­Sick­Leaves­For­Care­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Certificate­ Register­Certificate­ List­Certificates­For­Citizen­ List­Certificates­For­Care­With­Q­A­ Get­Certificate­ Certificate­Status­Update­For­Care­
Hermes
SE5567766992-D5Z
2.x 3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
2.x 1.x, 2.x 2.x, 3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- RIV-SHS bryggan
AXEL
2.x 1.x, 3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
3.x 1.x, 2.x 2.x 2.x 1.x 2.x 2.x 3.x 3.x 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
3.x 2.x 3.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- EyeDoc
HSASERVICES-10BB
3.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
2.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
3.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
3.x
Region Kronoberg -- Webcert
SE162321000065-B0Z
3.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
3.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
3.x
Region Sörmland -- EyeDoc
SE162321000032-4RZG
3.x
Region Uppsala -- Webcert
SE162321000024-1183
3.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x
Region Västerbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10B6
3.x
Region Västernorrland -- EyeDoc
SE162321000206-B49
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
3.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
3.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x 3.x

Tjänstekonsumenter

Create­Draft­Certificate­ List­Certificates­For­Care­ Send­Message­To­Care­ Send­Message­To­Recipient­ Send­Certificate­To­Recipient­ List­Sick­Leaves­For­Care­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Certificate­ Register­Certificate­ List­Certificates­For­Citizen­ List­Certificates­For­Care­With­Q­A­ Get­Certificate­ Certificate­Status­Update­For­Care­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
1.x, 2.x 2.x 3.x 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
2.x 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x, 3.x 3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
2.x 3.x 3.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
3.x 3.x 2.x 2.x 2.x 1.x 2.x 2.x 3.x 3.x 3.x 2.x
Region Blekinge -- NCS Cross -- EyeDoc
HSASERVICES-10BB
3.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
2.x 2.x 2.x 3.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x 3.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
3.x 3.x
Region Kalmar län -- Cosmic
SE162321000073-0018
3.x 3.x
Region Kronoberg -- Webcert
SE162321000065-B0Z
3.x 3.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
3.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x 2.x 2.x 3.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
3.x
Region Sörmland -- EyeDoc
SE162321000032-4RZG
3.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-11CQ
3.x 3.x
Region Värmland -- Cosmic
SE162321000156-4H4F
3.x 3.x
Region Västerbotten -- EyeDoc
HSASERVICES-10B6
3.x
Region Västernorrland -- EyeDoc
SE162321000206-B49
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x 3.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
3.x
Region Östergötland -- Cosmic
SE2321000040-AA055
3.x 3.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x 2.x 2.x 2.x 3.x

Senast uppdaterad 2019-07-16