Intygshantering - clinicalprocess:healthcond:certificate

Beskrivning

Denna tjänstedomän syftar till att hantera vårdgivarperspektivet på sjukskrivningsprocessen för en individ. Tjänstekontrakten inom domänen hanterar två olika typer av intyg; dels för Försäkringskassan och dels för Transportstyrelsen. För dessa intyg beskrivs de e-tjänster som behövs för vården, invånaren och respektive slutmottagare.

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 3.0 3.1 3.1.2 trunk
CertificateStatusUpdateForCare
Interaction to send an update from a system that handles certificates and question/answers.
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
CreateDraftCertificate
Skapa utkast till intyg
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
GetCertificate
Hämtar ett intyg.
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ListCertificatesForCare
Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units.
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
ListCertificatesForCareWithQA
Interaction to list certificates a patient's certificates for given care units including questions and answers for the certificate.
2.0 3.0 3.1 3.1 3.0
ListCertificatesForCitizen
Interaction to list certificates for given citizen
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
ListSickLeavesForCare
List sick leaves for a given care unit
1.0 1.0 1.0 1.0
RegisterCertificate
Interaction to register a medical certificate.
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0
RevokeCertificate
Makulerar ett intyg.
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
SendCertificateToRecipient
Instruerar intygstjänsten att skicka ett intyg till en mottagare.
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
SendMessageToCare
Skickar ett meddelande till vården.
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
SendMessageToRecipient
Skickar ett meddelande till en intygsmottagare
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
SetCertificateStatus
Sätter status på intyget för en angiven part.
1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 3.0 3.1 3.1.2 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 3.0 3.1 3.1.2 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Delvis Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Create­Draft­Certificate­ List­Certificates­For­Care­ Send­Message­To­Care­ Send­Message­To­Recipient­ Send­Certificate­To­Recipient­ List­Sick­Leaves­For­Care­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Certificate­ Register­Certificate­ List­Certificates­For­Citizen­ List­Certificates­For­Care­With­Q­A­ Get­Certificate­ Certificate­Status­Update­For­Care­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
2.x 1.x, 2.x 2.x, 3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- RIV-SHS bryggan
AXEL
1.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
3.x 1.x, 2.x 2.x 2.x 1.x 2.x 2.x 3.x 3.x 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x, 3.x 2.x 3.x
Landstinget i Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x
Norrbottens läns landsting -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x

Tjänstekonsumenter

Create­Draft­Certificate­ List­Certificates­For­Care­ Send­Message­To­Care­ Send­Message­To­Recipient­ Send­Certificate­To­Recipient­ List­Sick­Leaves­For­Care­ Set­Certificate­Status­ Revoke­Certificate­ Register­Certificate­ List­Certificates­For­Citizen­ List­Certificates­For­Care­With­Q­A­ Get­Certificate­ Certificate­Status­Update­For­Care­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- Försäkringskassan
SE162021005521-0003
1.x, 2.x 2.x 3.x 2.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Intygstjänsten och Mina Intyg
SE5565594230-B31
2.x 2.x 1.x, 2.x 1.x, 2.x, 3.x
Inera AB -- Intygstjänster -- Webcert
SE5565594230-B8N
1.x, 3.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
3.x 3.x 2.x 2.x 2.x 1.x 2.x 2.x 3.x 3.x 3.x 2.x 1.x
Landstinget i Värmland -- Cosmic
SE162321000156-4H4F
3.x 3.x
Norrbottens läns landsting -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
1.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
1.x

Senast uppdaterad 2018-01-16