basuppgifter tillstånd - clinicalprocess:healthcond:basic

Beskrivning

Syftet med denna domän är att kommunicera information om observationer och mätvärden från kärnprocessen på ett strukturerat sätt. Informationen i familjen av kontrakt som detta kontrakt tillhör möjliggör ett sätt att representera komplexa kliniska sammanhang i atomära delar. De atomära delarna sammanfogas med hjälp av sambandsklasser som kan skapa relationer mellan respektive del. Ett exempel på detta kan vara att det finns ett explicit dokumenterat samband mellan en ställd diabetes typ-1 diagnos och tidigare tagna blodglukosmätningar. Tjänstedomänen ställer krav på att informationen är strukturerad och kodad. Denna domän tillgodoser behov hos exempelvis kvalitetsregister och uppföljningssystem som behöver kunna bearbeta och tolka information maskinellt.

OBS! Version 1.0_RC4_PO av denna tjänstedomän har endast tillstånd till en begränsad användning i den nationella tjänsteplattformen, se dess Arkitekturella Beslut för mer information.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.5 trunk
GetObservations
Retrieval of observation reports
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.5 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.5 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Delvis Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Process­Observations­
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-115H
1.x

Tjänstekonsumenter

Process­Observations­
Telia Healthcare -- Telia HomeCare
SE5565594230-BB6
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16