utfall av aktiviteter - clinicalprocess:healthcond:actoutcome

Beskrivning

Tjänstekontrakten i denna domän möjliggör tillgång till journalanteckningar om utfall av olika aktiviteter/undersökningar, som till exempel EKG, laboratoriesvar, svar på allmänremisser och bilddiagnostik.
Domänens kontrakt stödjer tjänsteinteraktioner där konsumenten är i behov av att läsa informationen från ett eller flera källsystem.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.1.5 3.1.7 trunk
GetECGOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om ECG för en patient
1.0
GetImagingOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om bild för en patient
1.0 1.0
GetLaboratoryOrderOutcome
Returnerar patienters multidiciplinära laboratoriesvar
3.1 3.1 4.0
GetMaternityMedicalHistory
Retrieves a patients maternity medical history records from a source system
3.0 3.0
GetReferralOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om konsultationsremiss för en patient
3.1 3.1

Specifikationer

Domänversion
3.1.5 3.1.7 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.1.5 3.1.7 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Maternity­Medical­History­ Get­Imaging­Outcome­ Get­Referral­Outcome­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
3.x 1.x 3.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
3.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x 1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
3.x 3.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
3.x 1.x 3.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
3.x
Region Skåne -- Sectra
SE162321000255-F14901
1.x 3.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
3.x 2.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1176
3.x 1.x 3.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x 1.x 3.x
Region Västernorrland -- Tjänsteplattform (Prod)
SE162321000206-B5X
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
3.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
3.x 2.x 1.x 3.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x 1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
3.x 3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x

Tjänstekonsumenter

Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Maternity­Medical­History­ Get­Imaging­Outcome­ Get­Referral­Outcome­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
3.x 2.x 1.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
3.x 2.x 1.x 3.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
3.x 1.x 3.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
3.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
3.x

Senast uppdaterad 2019-07-16