utfall av aktiviteter - clinicalprocess:healthcond:actoutcome

Beskrivning

Tjänstekontrakten i denna domän möjliggör tillgång till journalanteckningar om utfall av olika aktiviteter/undersökningar, som till exempel EKG, laboratoriesvar, svar på allmänremisser och bilddiagnostik.
Domänens kontrakt stödjer tjänsteinteraktioner där konsumenten är i behov av att läsa informationen från ett eller flera källsystem.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.1.5 trunk
GetImagingOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om bild för en patient
1.0
GetLaboratoryOrderOutcome
Returnerar patienters multidiciplinära laboratoriesvar
3.1 4.0
GetMaternityMedicalHistory
Retrieves a patients maternity medical history records from a source system
3.0
GetReferralOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om konsultationsremiss för en patient
3.1

Specifikationer

Domänversion
3.1.5 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.1.5 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Maternity­Medical­History­ Get­Imaging­Outcome­ Get­Referral­Outcome­
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
3.x 1.x 3.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
3.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x 1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
3.x 3.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
3.x 1.x 3.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
3.x
Region Skåne -- Sectra
SE162321000255-F14901
1.x 3.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
3.x 2.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1176
3.x 1.x 3.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x 1.x 3.x
Region Västernorrland -- Tjänsteplattform (Prod)
SE162321000206-B5X
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
3.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
3.x 2.x 1.x 3.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x 1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
3.x 3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x

Tjänstekonsumenter

Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Maternity­Medical­History­ Get­Imaging­Outcome­ Get­Referral­Outcome­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
3.x 2.x 1.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
3.x 2.x 1.x 3.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
3.x 1.x 3.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
3.x 2.x 1.x 3.x
Region Värmland -- Cosmic -- VRI
SE162321000156-4KKH
3.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
3.x

Senast uppdaterad 2019-04-25