ordinationsutfall - clinicalprocess:activityprescription:actoutcome

Beskrivning

Domänen syftar till att tillmötesgå vårdprofessionens behov av direktåtkomst till patientens vårdinformation (så kallad sammanhållen journalföring), såväl som patientens åtkomst till sin egen vårdinformation.
Tjänstekontrakten i denna domän beskriver patientens ordinationer, på aktiviteter som till exempel ordinationer, förskrivningar och administration av läkemedel samt vaccinationer.
Domänens kontrakt stödjer tjänsteinteraktioner där konsumenten är i behov av att läsa informationen från ett eller flera källsystem.

OBS! För verifiering enligt testmodell 2.0 skall testsviter och självdeklarationer i releasepaketet för domänversion 2.1_RC4 användas. Gäller kontrakten GetMedicationHistory 2.0 och GetVaccinationHistory 2.0.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0.5 2.0.6 trunk
GetMedicationHistory
Get medication history for a patient
2.0 2.0 2.0
GetVaccinationHistory
Get vaccination history for a patient
2.0 2.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
2.0.5 2.0.6 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0.5 2.0.6 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Underkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Medication­History­ Get­Vaccination­History­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
2.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
2.x
Inera AB -- Svevac
SE5565594230-B8C
1.x, 2.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
2.x 1.x, 2.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
2.x 2.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
2.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
2.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
2.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
2.x 2.x
Region Sörmland -- Tjänsteplattform
SE162321000032-00D1
2.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1176
2.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
2.x 1.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
2.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tieto Anslutningstjänst
SE5565594230-B5N
2.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Medication­History­ Get­Vaccination­History­
Inera AB -- 1177 Vårdguidens e-tjänster -- Vårdhändelser
SE2321000016-8H9R
2.x 1.x
Inera AB -- Biverkningsrapportering
SE5565594230-BGT
2.x
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x 1.x, 2.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
2.x 2.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
2.x 1.x, 2.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB – Mobil PatientÖversikt – MPÖ
SE5565594230-B3B
2.x
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
2.x

Senast uppdaterad 2019-07-16