clinicalprocess:activity:order

Beskrivning

Domänens syfte är att tillmötesgå det behov som finns hos vårdprofessionen att samla in och få direktåtkomst till patientens hälsodata från annat system, exempelvis vid monitorering i hemmet eller från annan vårdgivares/vårdenhets system.Tjänstekontrakten i denna domän beskriver beställningar av aktiviteter, som till exempel att definiera meddelandetransaktioner för att, från exempelvis ett journalsystem, beställa och påbörja en ny mätsession, förändra eller avsluta en befintlig. Transaktionen i domänen är tänkt att kombineras med transaktioner, definierade i tjänstedomänen clinicalprocess:healthcond:basic, för att föra över av insamlingen, tillbaka till journalsystemet.
Telia äger domänen.

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0 trunk
ProcessActivityOrder
Hantera aktiviteter, beställning
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.0 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Process­Activity­Order­
Telia Healthcare -- Telia HomeCare
SE5565594230-BB6
1.x

Tjänstekonsumenter

Process­Activity­Order­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BCQ
1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-115H
1.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-115R
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16