aktivitetshantering - clinicalprocess:activity:actions

Beskrivning

Syftet med denna domän är att kommunicera information om aktiviteter i kärnprocessen på ett strukturerat sätt. Informationen i de olika kontrakten är fördelad i atomära delar och med hjälp av kontextbaserade klasser ska kontrakten koppla ihop information, och på så vis bygga ihop en kontext. Ett exempel på detta kan vara informationen om att en patient har genomgått en operation på grund av en tidigare ställd diagnos. Då har en koppling gjorts mellan den utförda operationen och diagnosen. Kontrakten ställer krav på att informationen är strukturerad och kodad. Denna domän tillgodoser behov hos exempelvis kvalitetsregister och uppföljningssystem som behöver kunna bearbeta och tolka information maskinellt.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.5 trunk
GetActivities
Retrieval of activity reports
1.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.5 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.5 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Activities­
CGM -- CGM X -- Hub för kommuner och småkunder
SE165565690913-B5B
1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
1.x
Region Västmanland -- Sectra Data Warehouse
SE2321000172-0070
1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Activities­
Västra Götalandsregionen – nkrr.registercentrum.se – Nationell tjänst GetFormData
SE2321000131-S000000015597
1.x

Senast uppdaterad 2019-07-16