cgi:healthcare:efrikort

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
3.0_RC1 trunk
DeleteCard
Denna tjänst används för att radera ett frikort.
3.0
DeleteTransaction
Denna tjänst används för att radera (makulera) en transaktion.
3.0
GetCardForPerson
Denna tjänst returnerar frikortstatus för efterfrågad person och korttyp.
3.0
GetExtendedCardForPerson
Denna tjänst returnerar efterfrågat frikort och alla dess tillhörande transaktioner.
3.0
GetExtendedCardsForPerson
Denna tjänst returnerar samtliga frikort (aktuella samt historiska) av önskad(e) typ(er) och alla dess tillhörande transaktioner.
3.0
GetGroupForPerson
Denna tjänst returnerar grupperingsinformation för efterfrågad person och korttyp.
3.0
GroupPerson
Denna tjänst används för att gruppera en personidentiteter till ett frikort.
3.0
OrderNewCard
Denna tjänst används för att beställa ett fysiskt frikort för angiven personidentitet.
3.0
RegisterCard
Denna tjänst används för att registrera ett utfärdat frikort utan transaktioner.
3.0
RegisterOptIn
Bekräftar en persons inträde i tjänsten för given frikortstyp En person som tidigare gjort utträde kommer att ändras till explicit registrerat inträde.
3.0
RegisterOptOut
Registrerar en patients utträde ur tjänsten för given frikortstyp.
3.0
RegisterTransaction
Denna tjänst används för att registrera en transaktion (patientavgift).
3.0
UngroupPerson
Denna tjänst används för att ta bort en personidentitet som är grupperad till ett frikort, oavsett dess status.
3.0
UpdateCard
Denna tjänst används för att ändra ett existerande frikort.
3.0
UpdateReadConsent
Uppdaterar samtycket för given person-frikortstyp kombination.
3.0
UpdateTransaction
Denna tjänst används för att ändra en transaktion (patientavgift).
3.0

Specifikationer

Domänversion
3.0_RC1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
3.0_RC1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Inga tjänsteproducenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Tjänstekonsumenter

Inga tjänstekonsumenter finns anslutna i den nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Senast uppdaterad 2019-07-16