kvalitetsrapportering - followup:groupoutcomes:qualityreporting

Beskrivning

Syftet med denna tjänstedomän är att tillgängliggöra beräknade kvalitetsmått från olika register, system och andra källor, för att kunna jämföra vårdkvalitet mellan vårdenheter.

Tjänstedomänens tjänstekontrakt hämtar information om de olika kvalitetsmåtten och gör det möjligt att sammanställa denna information i kvalitetsrapporter.

Domäntyp

Extern tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0 3.0.1 trunk
GetDistributedQualityReport
Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering
3.0 3.0
GetQualityIndicators
Uppföljning kärnprocess - hantera utfall för grupper - kvalitetsrapportering
2.0 3.0 3.0

Specifikationer

Domänversion
2.0 3.0.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0 3.0.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Distributed­Quality­Report­ Get­Quality­Indicators­
Compos
SE5565594230-BHQ
2.x
Landstinget i Uppsala län -- UCR
SE162321000024-117R
2.x
Region Jönköpings län
SE5567766992-CPW
2.x
Region Kalmar län -- Kvalitetsregister -- kvalitetsrapportering.net
SE5565594230-BCP
2.x
Region Skåne -- CPUP
SE162321000255-F16769
2.x
Region Skåne -- Tjänsteplattform
SE162321000255-F12706
2.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
2.x
Region Västerbotten -- Gynop -- GynOpVis
SE162321000222-0008
2.x
Region Västerbotten -- Riksstroke
SE162321000222-0015
1.x, 2.x
Svensk Ryggkirurgisk Förening -- Swespine
SE162321000057-0146
2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Aggregeringstjänsten -- Domänen Kvalitetsrapportering
SE5565594230-BF4
3.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Indikatordatabas -- Domänen Kvalitetsrapportering
SE5565594230-BGL
2.x, 3.x
Sveriges Kommuner och Regioner -- Signe
SE5565594230-BB9
2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- GIRD
SE2321000131-S000000015190
1.x, 2.x
Västra Götalandsregionen -- Regionalt Cancercentrum -- INCA
SE2321000131-S000000016089
2.x

Tjänstekonsumenter

Get­Distributed­Quality­Report­ Get­Quality­Indicators­
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x, 2.x
Region Stockholm -- Öppen data plattform -- Kvalitetsrapportering
SE2321000016-7NG9
1.x, 2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Aggregeringstjänsten -- Domänen Kvalitetsrapportering
SE5565594230-BF4
2.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Indikatordatabas -- Domänen Kvalitetsrapportering
SE5565594230-BGL
3.x
Sveriges Kommuner och Landsting -- Vården i siffror -- Kvalitetsrapportering
SE5565594230-B8R
1.x, 2.x, 3.x

Senast uppdaterad 2021-02-24