logghantering - ehr:log

Beskrivning

OBSERVERA: Denna domän utvecklas inte längre, för nyutveckling, support och buggrättningar hänvisas till den nya domänen:
loggtjänst - informationsecurity:auditing:log

Logghantering lagrar information om åtkomstrelaterade händelser från olika system på ett strukturerat sätt, och används av system och tjänster som till exempel NPÖ och Pascal. Syftet är att man i efterhand ska kunna se vem som tagit del av vilken patientinformation. Tjänstekontrakten för Logghantering säkerställer att uppföljning av åtkomst till journaluppgifter sker på ett enhetligt sätt, och enligt de lagar och förordningar som gäller. Tjänstekontrakten gör det också möjligt för patienten/medborgaren att själv ta del av åtkomstloggar via till exempel Mina vårdkontakter. Detta är dock ännu inte realiserat i Mina vårdkontakter (MVK).

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.2.3 trunk
GetAccessLogsForPatient
Tjänst som returnerar lista för angiven patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till information.
1.1 1.1
GetInfoLogsForCareProvider
Tjänst som returnerar lista för angiven vårdgivare, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till vårdgivarens information där vårdgivaren är informationsägare.
1.0 1.0
GetInfoLogsForPatient
Tjänst som returnerar lista för angiven vårdgivare samt patient, vilka vårdgivare som har haft åtkomst till vårdgivarens information där vårdgivaren är informationsägare Logguttaget begränsas av angivet datumintervall.
1.0 1.0
GetLogsForCareProvider
Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare, all åtkomst som har skett av vårdgivarens medarbetare.
1.1 1.1
GetLogsForPatient
Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare samt patient, all åtkomst som har skett av vårdgivarens medarbetare till patientens information.
1.0 1.0
GetLogsForUser
Tjänst som returnerar loggposter för angiven vårdgivare samt medarbetare, all åtkomst som har skett av medarbetaren.
1.1 1.1
StoreLog
Tjänst som sparar en eller flera loggposter i loggtjänsten för att möjliggöra uppföljning enligt PDL.
1.0 1.0

Specifikationer

Domänversion
1.2.3 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.2.3 trunk
Äldre granskningsprocess: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Access­Logs­For­Patient­ Store­Log­
Region Sörmland -- RTjP Prod
SE162321000032-56LH
1.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Access­Logs­For­Patient­ Store­Log­
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x

Senast uppdaterad 2021-05-03