remisstatus - crm:requeststatus

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
1.0.4 trunk
GetRequestActivities
Retrieves a list of all activities recorded for a request/order/referral
1.0 2.0

Specifikationer

Domänversion
1.0.4 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
1.0.4 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Request­Activities­
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
1.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-11BW
1.x

Tjänstekonsumenter

Get­Request­Activities­
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
1.x

Senast uppdaterad 2021-05-03