utfall av aktiviteter - clinicalprocess:healthcond:actoutcome

Beskrivning

Denna domän hanterar information gällande utfall av olika undersökningar och aktiviteter, till exempel laboratoriesvar och bilddiagnostik.

Domäntyp

Nationell tjänstedomän

Länkar

Tjänstekontrakt

Tabellen visar vilka versioner av tjänstekontrakt som förekommer i de olika versionerna av tjänstedomänen.

Domänversion
2.0.5 3.1.8 4.0.1 trunk
GetImagingOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om bild för en patient
1.0 1.0 1.0
GetLaboratoryOrderOutcome
Returnerar patienters multidiciplinära laboratoriesvar
3.1 4.0 4.0
GetMaternityMedicalHistory
Retrieves a patients maternity medical history records from a source system
2.0 3.0 3.0 3.0
GetReferralOutcome
Returnerar svar på en förfrågan om konsultationsremiss för en patient
3.1 3.1 3.1

Specifikationer

Domänversion
2.0.5 3.1.8 4.0.1 trunk
Tjänstekontraktsbeskrivning
Arkitekturella beslut
Informationsspecifikation
Releasepaket

Granskningar

Domänversion
2.0.5 3.1.8 4.0.1 trunk
Arkitektur & Regelverk: Informatik Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Säkerhet Godkänd Godkänd Godkänd
Arkitektur & Regelverk: Teknik Godkänd Godkänd Godkänd

Anslutningar

Följande tabeller visar vilka tjänstekomponenter som är anslutna mot respektive tjänstekontrakt i den nationella tjänsteplattformen.

Tjänsteproducenter

Get­Maternity­Medical­History­ Get­Referral­Outcome­ Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Imaging­Outcome­
Atlan AB -- WebDoc
SE5564276581-B03
3.x
Inera AB -- Anpassningstjänst -- NPÖadapter
NPO-ADAPTER
3.x 3.x 1.x
Inera AB -- Tjänsteplattform -- Nationella tjänster
HSASERVICES-106J
2.x 3.x 3.x, 4.x 1.x
Region Dalarna -- Tjänsteplattform
SE162321000180-0018
3.x
Region Gävleborg -- Tjänsteplattform
SE162321000198-001J
3.x, 4.x
Region Halland -- Tjänsteplattform
SE162321000115-F10048
3.x
Region Jämtland Härjedalen -- Cosmic
SE2321000214-B1C
3.x 1.x
Region Jönköpings län -- RTjP
SE162321000057-0141
2.x 3.x 3.x 1.x
Region Kalmar län -- Tjänsteplattform
SE162321000073-0065
3.x 3.x 1.x
Region Kronoberg -- Cosmic
SE162321000065-B08
3.x 3.x 1.x
Region Norrbotten -- Tjänsteplattform
SE162321000230-B0G
3.x
Region Skåne -- Region Skåne RTJP Prod
SE162321000255-F26856
3.x 3.x 1.x
Region Stockholm -- Tjänsteplattform
SE2321000016-7P35
2.x 3.x
Region Sörmland -- RTjP Prod
SE162321000032-56LH
3.x
Region Uppsala -- Cosmic
SE162321000024-1176
3.x 3.x 1.x
Region Uppsala -- T4
SE162321000024-11BW
3.x
Region Värmland -- Proxy
SE162321000156-B3K
3.x 3.x 1.x
Region Västernorrland -- Tjänsteplattform (Prod)
SE162321000206-B5X
3.x
Region Västmanland -- Tjänsteplattform
SE162321000172-0045
3.x 3.x 1.x
Region Örebro län -- Tjänsteplattform
SE162321000164-0090
3.x
Region Östergötland -- Proxy -- Cosmic, FlexLab, Lifecare dental, Listning, Obstetrix, PIX2, RIS, m.fl.
SE2321000040-AA053
2.x 3.x 3.x 1.x
Stockholms läns landsting -- Cosmic -- Capio St Göran
SE5565189692-B03
3.x 1.x
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB -- Tietos anslutningsplattform
SE5565594230-B5N
3.x 3.x
Västra Götalandsregionen -- Tjänsteplattform
SE2321000131-S000000013503
3.x

Tjänstekonsumenter

Get­Maternity­Medical­History­ Get­Referral­Outcome­ Get­Laboratory­Order­Outcome­ Get­E­C­G­Outcome­ Get­Imaging­Outcome­
Inera AB -- Journalen
SE5565594230-BDK
2.x 3.x 3.x, 4.x 1.x
Inera AB -- NPÖ
SE5565594230-BDV
3.x 3.x, 4.x 1.x
Inera AB -- SoapUI -- Tjänsteplattformsförvaltningen
SE5565594230-BK8
2.x 3.x 3.x 1.x
Västra Götalandsregionen -- NKRR
SE2321000131-S000000015597
3.x

Senast uppdaterad 2021-05-03