Bitbucket

Bitbucket är den källkods- och ärendehanteringstjänst som införs för RIV TA Tjänstekontraktsutveckling under sommaren 2015.

Vår startsida på Bitbucket blir: http://bitbucket.org/rivta-domains

På dessa sidor kan du läsa information om tjänsten

Brev och rapporter

Här hittar du skriftlig information som presenterats för olika målgrupper inför flytten till BitBucket