Anvisning för Säkerhet i Drift


Anvisning för säkerhet i driftsmiljön anger hur säkerhetsaspekter ska hanteras gällande Inera AB:s tjänster och IT-drift. Anvisningen gäller hela Inera och alla tjänster oavsett om drift sker i egen regi eller om drift lagts ut hos en driftsleverantör. Kraven i denna anvisning ska också finnas med vid upphandlingar av IT-drift. Anvisningens krav ska kompletteras baserat på genomförd riskanalys för att erhålla ett anpassat och effektivt skydd av driftsmiljön.

Anställda inom Inera kan hämta denna på Ineras intranät i ledningssystemets dokumentbibliotek.

Kunder och samarbetsorganisationer kan få detta dokument genom att kontakta Ineras Support