Avveckling av RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg 2.1

Då denna anvisning innehåller tvingande anvisningar och namngivningen då varit otydlig avvecklas denna anvisning i syfte att göra det tydligare för läsare. Vi har flyttat generella delar till RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1 och det som är specifikt för tjänsteplattformar till RIV Tekniska Anvisningar Tjänsteplattform.