Applikationsspecifik tjänstedomän

Tjänstedomänen definierar ett applikations/lösningsspecifikt API till en applikation/tjänst som ägs av Inera. Applikationsförvaltningen vill återanvända Ineras anslutningsorganisation och infrastruktur (Tjänsteplattformen), men ha kvar full kontroll över alla beslut som rör kontraktsdesign, versioner och releaser. Förvaltningen har ett eget, lokalt ansvar för tjänstekontraktens arkitektur, informatik och teknik inom ramen för det ansvar som projektet/förvaltningen har för applikationen/tjänsten i sig. Tjänstekontrakten får bara användas när den specifika applikationen/tjänsten är en av parterna i informationsutbytet.

Senast uppdaterad 2019-07-16