Extern tjänstedomän

Annan part än Inera A&R utvecklar/förvaltar tjänstedomänen. Annan part ansvarar för kvalité inom teknik, informatik och arkitektur. Tjänstekontrakten i tjänstedomänen följer giltig RIV TA-profil (tjänstekontraktens tekniska utformning och paketering) och kan därmed driftsättas och anslutningshanteras i NTJP om ICC.s infrastrukturkrav är uppfyllda. Tjänstekontrakten tillämpas inte inom Ineras uppdrag. Inera A&R ansvarar inte för namnsättning utöver vad som anges nedan, men kan konsulteras om extern part önskar.

Senast uppdaterad 2019-07-16